1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kết quả "Chụp hình check-in kèm hashtag nhận Chu Thái" - Cần Thơ

Giải đấu |

Trong sự kiện Offline 360mobi Sunday tại Cần Thơ vào ngày 27/11/2016 vừa qua, Tiểu Kiều có tổ chức một cuộc thi nhỏ với nội dung:

“Chụp hình check-in facebook trước backdrop kèm hashtag #360mobisunday”

Chúa Công có số lượt like hình nhiều nhất ở mỗi khu vực sẽ dành chiến thắng và nhận được 1 phần quà trong game cực kỳ giá trị là 1 thẻ tướng Chu Thái vĩnh viễn.

Nay Tiểu Kiều xin vui mừng thông báo tin vui tới Chúa Công đã có số lượt like cao nhất:

Cần Thơ

Tiến Thu tại buổi offline 360mobi Sunday Cần Thơ với số like 215 lượt.

SeverID
S4 fbi3904546924607000385

Tiểu Kiều xin chúc mừng các Chúa Công!