Mời bạn bè

Hướng Dẫn Tham Gia

Tải và Đăng Nhập Vào Game

  

Tại giao chính của game, nhấn vào avarta nhân vật, để mở ra nút CSKH

Sau đó nhấn vào nút CSKH để mở ra trang Khách Hàng Thân Thiết

Tại trang Khách Hàng Thân Thiết, chọn logo MỜI BẠN BÈ

Kích hoạt làm thành viên của chương trình:

Bước 1: Nhập Họ và Tên

Bước 2: Nhập thông tin số điện thoại di động

Bước 3: Nhập mã của người giới thiệu

Sau khi kích hoạt thành công, Chúa Công có thể tiếp tục mời thêm bạn bè qua các kênh SMS, ZALO và EMAIL tại trang quản lý thông tin cá nhân: