Quân Đoàn Tinh Anh 1

PHẦN THƯỞNG VÒNG XẾP HẠNG GIẢI QUÂN ĐOÀN TINH ANH LẦN 1

 

    •  Tiểu Kiều xin thông báo: tất cả các Thành Viên của 16 Quân Đoàn thắng lợi trong Vòng Xếp Hạng sẽ được nhận thưởng:

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN LỌT VÀO VÒNG THI ĐẤU
Thành ViênPhần thưởng
Hạng 1 10000 Chiến Công
3000 Xu Rank
3000 Xu Quân Đoàn
10 Túi Mảnh Tướng
10 Túi Mảnh Skin
Hạng 2 7000 Chiến Công
2000 Xu Rank
2000 Xu Quân Đoàn
7 Túi Mảnh Tướng
7 Túi Mảnh Skin
Hạng 3-4 5000 Chiến Công
1500 Xu Rank
1500 Xu Quân Đoàn
5 Túi Mảnh Tướng
5 Túi Mảnh Skin
Hạng 5 - Hạng 10 3000 Chiến Công
1000 Xu Rank
1000 Xu Quân Đoàn
3 Túi Mảnh Tướng
3 Túi Mảnh Skin
Hạng 11 - Hạng 16 1000 Chiến Công
500 Xu Rank
500 Xu Quân Đoàn
1 Túi Mảnh Tướng
1 Túi Mảnh Skin

Lưu ý: Đây là phần thưởng dành cho Vòng Xếp Hạng, không phải là phần thưởng Vòng Thi Đấu, và dành cho tất cả các thành viên của Quân Đoàn.