Quân Đoàn Tinh Anh 1

PHẦN THƯỞNG VÒNG THI ĐẤU GIẢI QUÂN ĐOÀN TINH ANH LẦN 1

 

Tiểu Kiều xin thông báo đến các Quân Đoàn về Phần Thưởng dành cho Vòng Thi Đấu giải Quân Đoàn Tinh Anh Lần 1 như sau:

PHẦN THƯỞNG VÒNG THI ĐẤU

VÒNG THI ĐẤU
HạngPhần thưởngSố lượngGhi Chú
1 Siêu cúp hạng 1 1  
15000000 1  
Code Tào Tháo 5 Trao cho đội trưởng
Code 2000 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Vô Địch Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
Tướng Tào Phi 15 Trao cho mỗi thành viên
5000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
POSM 15 Trao cho mỗi thành viên
2 Siêu cúp hạng 2 1  
7500000 1  
Code Tào Tháo 3 Trao cho đội trưởng
Code 1000 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Hạng Nhì Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
3000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
POSM 15 Trao cho mỗi thành viên
3 Siêu cúp hạng 3 1  
4500000 1  
Code Tào Tháo 1 Trao cho đội trưởng
Code 500 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Hạng Ba Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
2000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
POSM 15 Trao cho mỗi thành viên
4 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
5 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
6 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
7 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
8 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên

 

Lưu ý:Phần thưởng Tiền Mặt, CUP, Code và quà lưu niệm sẽ được trao cho Quân Đoàn Trưởng của Quân Đoàn đạt giải.

Các phần thưởng khác sẽ được trao trực tiếp vào nhân vật của các thành viên thi đấu chính thức

Phần thưởng Tiền Mặt sẽ được trao thưởng trong vòng 45 ngày làm việc sau khi công bố kết quả.

Phần thưởng trong game sẽ được trao trong vòng 15 ngày làm việc sau khi công bố kết quả.