Quân Đoàn Tinh Anh 1

29/05 - KHỞI TRANH VÒNG XẾP HANG TUẦN 02 GIẢI QUÂN ĐOÀN TINH ANH LẦN 1

 

Tiểu Kiều xin thông báo Vòng Xếp Hạng Tuần 02 sẽ chính thức bắt đầu từ 05h00 ngày 29/05 đến 23h59 ngày 04/06

Điều Kiện: Tất cả các Quân Đoàn trong game 3Q 360mobi
Nội Dung: Dựa vào BXH Uy Danh Tuần trong game để tính điểm xếp hạng
  • Hạng 1 được 20 điểm
  • Hạng 2 được 19 điểm
  • Hạng 3 được 18 điểm
  • ...
  • Hạng 19 được 2 điểm
  • Hạng 20 được 1 điểm

Kết quả tuần 02 sẽ được chốt vào 23h59 ngày 04/06

Công bố danh sách top 20 tuần 02 vào 15h00 ngày 05/06

Lưu ý: Tất cả các quân đoàn đều có thể tham gia, chỉ cần đạt top 20 trong thời gian này sẽ được tính điểm xếp hạng.

Sau khi kết thúc 03 tuần, 16 Quân Đoàn có tổng điểm xếp hạng cao nhất sẽ dành vé tham dự Vòng Thi Đấu và các giải thưởng dành cho toàn bộ thành viên trong Quân Đoàn đó.