Quân Đoàn Tinh Anh 1

Phần Thưởng

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN LỌT VÀO VÒNG THI ĐẤU

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÀNH VIÊN QUÂN ĐOÀN LỌT VÀO VÒNG THI ĐẤU
Thành ViênPhần thưởng
Hạng 1 10000 Chiến Công
3000 Xu Rank
3000 Xu Quân Đoàn
10 Túi Mảnh Tướng
10 Túi Mảnh Skin
Hạng 2 7000 Chiến Công
2000 Xu Rank
2000 Xu Quân Đoàn
7 Túi Mảnh Tướng
7 Túi Mảnh Skin
Hạng 3-4 5000 Chiến Công
1500 Xu Rank
1500 Xu Quân Đoàn
5 Túi Mảnh Tướng
5 Túi Mảnh Skin
Hạng 5 - Hạng 10 3000 Chiến Công
1000 Xu Rank
1000 Xu Quân Đoàn
3 Túi Mảnh Tướng
3 Túi Mảnh Skin
Hạng 11 - Hạng 16 1000 Chiến Công
500 Xu Rank
500 Xu Quân Đoàn
1 Túi Mảnh Tướng
1 Túi Mảnh Skin

PHẦN THƯỞNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC CHO TOÀN QUÂN ĐOÀN

PHẦN THƯỞNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC CHO TOÀN QUÂN ĐOÀN
Quân ĐoànPhần thưởngSố Lượng
Hạng 1 Hồng Bao 3
Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (7 Ngày) 3
Thẻ x2 Chiến Công (7 Ngày) 3
Ám Kim Chùy 10
Bình Ám Kim 10
Hạng 2 Hồng Bao 2
Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (7 Ngày) 2
Thẻ x2 Chiến Công (7 Ngày) 2
Ám Kim Chùy 6
Bình Ám Kim 6
Hạng 3 Hồng Bao 1
Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (7 Ngày) 1
Thẻ x2 Chiến Công (7 Ngày) 1
Ám Kim Chùy 3
Bình Ám Kim 3

PHẦN THƯỞNG VÒNG THI ĐẤU

VÒNG THI ĐẤU
HạngPhần thưởngSố lượngGhi Chú
1 Siêu cúp hạng 1 1  
Tiền mặt 15.000.000 VNĐ  
Code Tào Tháo 5 Trao cho đội trưởng
Code 2000 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Vô Địch Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
Tướng Tào Phi 15 Trao cho mỗi thành viên
5000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
Phần Quà Lưu Niệm Hiện Vật Đặc Biệt 15 Trao cho mỗi thành viên
2 Siêu cúp hạng 2 1  
Tiền mặt 7.500.000 VNĐ  
Code Tào Tháo 3 Trao cho đội trưởng
Code 1000 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Hạng Nhì Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
3000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
Phần Quà Lưu Niệm Hiện Vật Đặc Biệt 15 Trao cho mỗi thành viên
3 Siêu cúp hạng 3 1  
Tiền mặt 4.500.000 VNĐ  
Code Tào Tháo 1 Trao cho đội trưởng
Code 500 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
Khung Hạng Ba Quân Đoàn Tinh Anh 15 Trao cho mỗi thành viên
2000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
Phần Quà Lưu Niệm Hiện Vật Đặc Biệt 15 Trao cho mỗi thành viên
4 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
5 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
6 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
7 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên
8 Cúp top 8 1  
Code 250 Vàng 15 Trao cho đội trưởng
1000 Vàng 15 Trao cho mỗi thành viên