Hoạt động tuần 28/02 - 06/03/2017

Hoạt động tuần 28/02 - 06/03/2017

Ra mắt Danh tướng Tào Nhân - Tà Ma Tướng

 • Thời gian: 28/02/2017

Nội dung

 • Tào Nhân, tổng thống lĩnh đội Hổ Báo Kỵ của Ma Tộc, con người tàn nhẫn hiếu chiến. Quân đoàn do hắn thống lĩnh hành quân cấp tốc, ra tay giết chóc, nơi họ đi đến đều trở nên tan hoang, không ai sống sót.
 • Hắn nắm giữ dị thuật "Ảnh Độn". Trong lúc chiến đấu, Tào Nhân hay đột nhiên mất tích, rồi lại xuất hiện đột ngột lấy mạng kẻ địch. Hắn lợi dụng dị thuật hoan hóa tạo ra vô số Hung Liêm tấn công quân địch. Đáng sợ nhất chính là "Bát Môn Kim Trận" của Tào Nhân có thể giúp hắn xoay chuyển thời gian và không gian, trở về quá khứ.
 • Tào Nhân từng thảo phạt Từ Châu, chiến đấu với Lữ Bố, cứu Tào Tháo, chống Chu Du, chiến đấu với Quan Vũ để giải nguy cho Phàn Thành, chiến công hiển hách, ông là mãnh tướng đáng sợ của Ma Tộc.

Sở hữu tướng Chu Du tại Chiêu Mộ Cao

 • Thời gian: 28/02/2017

Nội dung

 • Bắt đầu từ ngày 28/02/2017 tướng Chu Du sẽ không còn nhận được thông qua tính năng Danh Tướng mà chỉ có thể nhận từ Chiêu Mộ - Cao.

Khuyến mãi cửa hàng

Thời gian: 28/02 - 06/03

Nội dung

 • Skin tướng Tào Nhân - Chiến Thần giá 288 Vàng.
 • Lục thao giá 20 Vàng.

Tướng chỉ định tuần

Thời gian: 28/02 - 06/03

Dùng tướng Tào Nhân thắng 3vs3 đạt số lần quy định nhận thưởng.

 • Thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Hoa Hồng*3
 • Thắng 6 trận 3v3, tặng 150 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Thắng 9 trận 3v3, tặng 200 Xu Rank, Hoa Hồng*10
 • Thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Hoa Hồng*3
 • Thắng 6 trận 5v5, tặng 150 Xu Rank, Hoa Hồng*5
 • Thắng 9 trận 5v5, tặng 200 Xu Rank, Hoa Hồng*10

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian: 28/02 - 06/03

Thắng 3v3

Thời gian: 28/02 - 06/03

Thắng 5v5 nhận tướng Tư Mã Ý

Thời gian: 21/02 - 22/03