Hoạt động tuần 04/04/2017 - 10/04/2017

Hoạt động tuần 04/04/2017 - 10/04/2017

Tích lũy tiêu vàng

Thời gian: 04/04 - 10/04

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng (Săn thưởng không tính tiêu vàng).

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng:
  • Rương Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*5
  • Chiến Công*2000
  • Bạch Kim Chùy*5
  • Lễ Vật*10
  • Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng:
  • Thanh HP Huyền Minh Ma Khí*1
  • Xu Rank*1000
  • Bạch Kim Chùy*5
  • Lễ Vật*25
  • Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng:
  • Khung Avatar Huyền Minh Ma Khí*1
  • Ám Kim Chùy*5
  • Bình Ám Kim-Mê*10
  • Lễ Vật*50
  • Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng:
  • Hồi Thành Huyền Minh Ma Khí*1
  • Ám Kim Chùy*10
  • Bình Ám Kim-Mê*20
  • Lễ Vật*100
  • Lục Thao*50

Ra mắt skin tướng mới

Thời gian: 06h00 ngày 04/04/2017

Skin Gia Cát Lượng - Phù Thủy Tối Thượng

Phù thủy là người học và sử dụng phép thuật, họ có thể kết nối với các nguyên tố và thế lực của thiên nhiên để tạo thành phép thuật.

Trong khi mọi phù thủy đều có khả năng sử dụng bùa chú và thực hiện các phép thuật , phù thủy tối thượng(kẻ mang trong mình dòng máu phù thủy cổ xưa nhất) có kiến thức nhiều hơn về năng lượng thần bí và lực lượng siêu nhiên thấm trong toàn bộ vũ trụ. Do đó, phù thủy tối thượng có thể thực hiện phép thuật mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường.

Skin Quách Gia - Phù Thủy Tập Sự

Trong cuộc chiến chống lại các thế lực Hắc Ám đang gieo rắc tội ác khắp nơi trên thế giới bằng lời nguyền chết chóc. Để ngăn chặn và tiêu diệt thế lực Hắc Ám, Bộ Phép Thuật đã ủy quyền cho trường Hogwarts - nơi đào tạo những phù thủy bậc tài và vĩ đại nhất - nhiệm vụ đầy thách thức này.

Cậu học trò Quách Gia, một phù thủy tập sự tại trường cũng sẽ chính thức tham gia vào hàng ngũ Hội Phượng Hoàng của trường Hogwarts chiến đấu chống lại thế lực Hắc Ám.

Thắng RANK nhận quà

Thời gian: 05/04 - 7/04

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, đạt số trận thắng Rank đúng mốc nhận thưởng

 • Thắng 1 trận Rank, tặng:
  • 50 Bạc
  • 50 Xu Rank
  • Chiến Công*100
  • Lễ Vật*3
  • Rương Hồn Ngọc Lv.1
 • Thắng 5 trận Rank, tặng:
  • 100 Bạc
  • 150 Xu Rank
  • Chiến Công*250
  • Lễ Vật*5
  • Rương Hồn Ngọc Lv.2
 • Thắng 10 trận Rank, tặng:
  • 100 Vàng
  • 300 Xu Rank
  • Chiến Công*500
  • Lễ Vật*10
  • Rương Hồn Ngọc Lv.3
 • Thắng 20 trận Rank, tặng:
  • Skin Tư Mã Ý - U Minh Công Chúa (Vĩnh Viễn)
  • 500 Xu Rank
  • Chiến Công*1000
  • Lễ Vật*15
  • Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Khiêu Chiến Lôi Đài Mỗi Ngày

Thời gian: 04/04 - 10/04

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt số lần khiêu chiến Lôi Đài nhận thưởng.

 • Khiêu Chiến 5 lần, tặng:
  • Điểm Lôi Đài*10
  • Lục Thao*1
  • Đá Exp-Tím*1
  • Bạch Kim Chùy*1
  • Oa Khôi*5
 • Khiêu Chiến 7 lần, tặng:
  • Điểm Lôi Đài*30
  • Lục Thao*3
  • Đá Exp-Tím*3
  • Bạch Kim Chùy*3
  • Oa Khôi*10
 • Khiêu Chiến 10 lần, tặng:
  • Điểm Lôi Đài*50
  • Lục Thao*5
  • Đá Exp-Tím*5
  • Ám Kim Chùy*1
  • Oa Khôi*15
 • Khiêu Chiến 15 lần, tặng:
  • Điểm Lôi Đài*100
  • Lục Thao*10
  • Đá Exp-Tím*10
  • Ám Kim Chùy*3
  • Oa Khôi*20

Khuyến mãi cửa hàng

Thời gian: 04/04 - 10/04

Nội dung

 • Quách Gia-Phù Thủy Tập Sự giá 666 Vàng.
 • Gia Cát Lượng-Phù Thủy Tối Thượng giá 666 Vàng.
 • Lục Thao giá 20 Vàng.
 • Rương Mảnh Tướng giá 666 Bạc.

Quà Tặng Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời gian: 08h00 - 23h59 Ngày 06/04

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư.

 • Thẻ Trải Nghiệm Tào Nhân (1 ngày)
 • Skin Tào Nhân-Chiến Thần (1 ngày)
 • Hộp Quà Hùng Vương*1
 • Lễ Vật*10
 • Chiến Công*1000

Tướng chỉ định

Thời gian: 04/04 - 10/04

Nội dung

 • Ngày 04/04: Dùng Công Tôn Toản thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 05/04: Dùng Mã Lương thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 06/04: Dùng Tào Nhân thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 07/04: Dùng Tôn Kiên thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 08/04: Dùng Văn Vô Mộng thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 09/04: Dùng Chu Du thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3
 • Ngày 10/04: Dùng Chu Thái thắng 3 trận 3v3, tặng 100 Xu Rank, Lễ Vật*3

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian: 04/04 - 10/04

Nội dung

 • 04/04:
  • Vé Quét*10
  • Chiến Công*50
  • Đồng 50.000
  • Lễ Vật*3
 • 05/04:
  • Chùy Lục*5
  • Bình Lục*10
  • Đồng 50.000
  • Lễ Vật*3
 • 06/04:
  • Rương Hồn Ngọc Lv1*1
  • Sách EXP Lam*5
  • Đồng 50.000
  • Lễ Vật*3
 • 07/04:
  • Bạc*50
  • Chùy Lam*5
  • Bình Lam*10
  • Lễ Vật*3
 • 08/04:
  • Bạc*100
  • Bạch Kim Chùy*2
  • Bình Bạch Kim-Mê*5
  • Lễ Vật*3
 • 09/04:
  • Bạc*100
  • Bạch Kim Chùy*2
  • Bình Bạch Kim-Mê*5
  • Lễ Vật*3
 • 10/04:
  • Oa Khôi*5
  • Chiến Công*100
  • Đồng 50.000
  • Lễ Vật*3

Thắng thi đấu 3v3

Thời gian: 04/04 - 10/04

Thắng thi đấu 5v5

Thời gian: 04/04 - 10/04