Hoạt động ngày 11/04 - 12/04

Sự kiện ngày 11/04 - 12/04

Thu Thập Lễ Vật

THỜI GIAN: 14/02 - 13/03

Hinh

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Lễ Vật có thể đổi thưởng.

  • Thu thập 50 Lễ Vật, nhận: Rương Mảnh Tiểu Kiều*1

Lưu Ý:

Lễ Vật có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Lễ Vật).

Khi mở Rương Mảnh Tiểu Kiều sẽ ngẫu nhiên nhận được từ 3-8 Mảnh Tiểu Kiều

Cửa Hàng Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 11/04 - 12/04

Hinh

NỘI DUNG:

  • Quà Điêu Thuyền (Ngẫu Nhiên) giá 188 Vàng.
  • Lục Thao giá 20 Vàng.

Lưu Ý

Quà Điêu Thuyền (Ngẫu Nhiên) mở ngẫu nhiên nhận được 15, 30, 80 Mảnh Điêu Thuyền.

Đăng nhập nhận quà

THỜI GIAN: 11/04 - 12/04

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

  • 11/04:Vé Quét*10, Chiến Công*50, Đồng 50.000, Lễ Vật*3
  • 12/04:Chùy Lục*5、Bình Lục*10 , Đồng 50.000, Lễ Vật*3

Thắng thi đấu 3v3

THỜI GIAN: 11/04 - 12/04

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt 3 lần chiến thắng thi đấu 3vs3 sẽ nhận được thưởng.

Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 3v3,tặng 50 Chiến Công, Lễ Vật*5 (chiến thắng mới được tính)

Thắng thi đấu 5vs5

THỜI GIAN: 11/04 - 12/04

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt 3 lần chiến thắng thi đấu Tam Quốc Vô Song 5vs5 sẽ nhận được thưởng.

Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5vs5,tặng 50 Chiến Công, Lễ Vật*5 (chiến thắng mới được tính)