Lịch Thi Đấu

Lịch thi đấu

Mỹ

Trận 1

Thái Lan

Ngày 12/11/2016
10:00 - 11:00

Thái Lan

Trận 2

Trung Quốc

Ngày 13/11/2016
09:00

Đài Loan

Trận 3

Việt Nam

Ngày 13/11/2016
10:00

Việt Nam

Trung Quốc

Ngày 13/11/2016
13:45

Ngày 13/11/2016

Nghi Lễ Phát Giải
20:00 - 20:10