[3Q 360mobi Sunday - Vũng Tàu] Kết quả dự đoán đội vô địch

Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực Vũng Tàu

Tổng giải thưởng vàng: 21,790 Vàng

Đội Vô Địch: Đá Trứng Cút

Tổng số lượng người dự đoán đúng: 14

Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 1557 Vàng

DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG

ID Nhân Vật Máy Chủ Số Vàng Nhận
zmi1857205320625752488 9 1557
zmi977292157686729726 2 1557
zli8188380623769830860 1 1557
fbi736198130017135449 8 1557
zmi8067189061389864346 1 1557
fbi428984731395237786 8 1557
zmi9098664143541791786 13 1557
zmi8352199638683962758 1 1557
fbi5935841107735700494 1 1557
fbi1720971272968741772 10 1557
zli5683763781754189966 1 1557
fbi3229686363663378620 7 1557
zli1016977928030995827 6 1557
zmi3408846024558655264 4 1557

Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong 7 ngày.