[3Q 360mobi Sunday - TP. Hồ Chí Minh] Kết quả dự đoán đội vô địch

Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực TP. Hồ Chí Minh

Tổng giải thưởng vàng: 15,940 Vàng

Đội Vô Địch: ROX

Tổng số lượng người dự đoán đúng: 2

Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 7,970 Vàng

DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG

ID Nhân Vật Máy Chủ Vàng
fbi4227948472433262786 7 7970
fbi8962152591546545457 2 7970


Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong 7 ngày.