[3Q 360mobi Sunday - Hải Phòng] THÔNG BÁO kết quả dự đoán đội vô địch

Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực HẢI PHÒNG

- Trong quá trình trao thưởng đã có sự nhầm lẫn, BĐH xin tiến hành thu hồi số vàng đã trao cho 6 Chúa Công dự đoán HP.1st và sẽ trao thưởng lại cho các Chúa Công dự đoán đúng HP Đất Cảng.

- Trân thành cáo lỗi cùng các Chúa Công liên quan

Tổng giải thưởng vàng: 14,500 Vàng

Đội Vô Địch: HP Đất Cảng

Tổng số lượng người dự đoán đúng: 5

Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 2,900 Vàng

DANH SÁCH THU HỒI

Id nhân vật Máy chủ Thu Hồi
fbi87268748037284184 10 2,417
fbi4513650765381979085 10 2,417
zmi1857205320625752488 9 2,417
zli1206851491839375825 8 2,417
zmi1875219049834695272 4 2,417
fbi2590882209448722842 8 2,417

DANH SÁCH DỰ TRAO THƯỞNG

Id nhân vật Máy chủ Số vàng thắng được
fbi6863439273611310673 10 2,900
fbi2375415460388733337 2 2,900
zli8867162655854306144 10 2,900
fbi9082059886873682279 11 2,900
zli1016977928030995827 6 2,900

Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong tuần này.