[3Q 360mobi Sunday - Buôn Ma Thuột] Kết quả dự đoán đội vô địch

Kết quả dự đoán đội vô địch 360mobi Sunday khu vực Buôn Ma Thuột

Tổng giải thưởng vàng: 17,650 Vàng

Đội Vô Địch: King AWARD

Tổng số lượng người dự đoán đúng: 20

Phần thưởng cho mỗi người dự đoán đúng: 883 Vàng

DANH SÁCH DỰ ĐOÁN ĐÚNG

ID Nhân Vật Máy Chủ Vàng
fbi2522067698532578670 10 883
zli5058892703831041114 11 883
zli2016505358553919890 2 883
zli2406795215630569736 9 883
vggi1448786451720132981 10 883
zmi6810384617099693037 8 883
fbi2115451266359431221 8 883
zli3254178930462380615 1 883
zli6259529066521517744 9 883
zli671328811002039871 7 883
zmi8352199638683962758 1 883
fbi7689301943395879387 12 883
fbi1986387498901724415 10 883
fbi161858530189405009 10 883
zli5055643101769972039 12 883
zli2002729469981165221 6 883
fbi9190850410094929378 8 883
fbi1868451668355654016 6 883
zli6577880246531343399 9 883
fbi2075199700437698210 10 883


Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp đến Chúa Công trong 7 ngày.