Giải 360mobi Super Star

Xử lý trường hợp vi phạm điều lệ Giải đấu 3Q 360mobi Championship

 

Tại giải đấu 3Q 360mobi Sunday ngày 7/5/2017 vừa qua tại Bình Dương, BTC đã ghi nhận trường hợp gây rối tại địa điểm tổ chức giải, với sự tham gia trực tiếp của 2 thành viên thuộc Chiến đội Evolution Gaming.

Dựa trên thể lệ Giải đấu, BTC quyết định hình thức xử phạt:

-          Cấm thi đấu 1 năm 2 thành viên của đội Evolution Gaming: EVG-Sầu và EVG-Kunka kể từ ngày ra thông báo (​10​/5/2017).

-          Cảnh cáo Chiến đội Evolution Gaming. Đội có 24h kể từ thời điểm được thông báo để bổ sung thành viên. Sau thời điểm đó nếu đội không đủ thành viên sẽ bị loại khỏi Giải đấu 3Q 360mobi Super Star. Trong suốt quá trình tham gia giải đấu, nếu đội tiếp tục vi phạm điều lệ thì tất cả thành viên sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

BTC Giải đấu 3Q 360mobi Championship