Giải 360mobi Super Star

Kết Quả

Hạng
Đội
Điểm
Thắng
Thua
1
God
15
5
0
2
Evolution Gaming
13
4
1
3
Quy Nhơn Storm
9
2
3
4
Never Give Up
9
2
3
5
Savitar
7
1
4
6
Sài Gòn Jokers
7
1
4
TUẦN 5
Thứ 7 03/06/2017
Evolution Gaming
Thắng
3
vs
Quy Nhơn Storm
Thua
1
Thứ 3 06/06/2017
GOD
Thắng
3
vs
Savitar
Thua
2
Thứ 5 08/06/2017
Never Give Up
Thắng
3
vs
Sài Gòn Joker
Thua
1
TUẦN 4
Thứ 7 27/05/2017
Sài Gòn Joker
Thua
0
vs
Quy Nhơn Storm
Thắng
3
Thứ 3 30/05/2017
Evolution Gaming
Thắng
3
vs
Savitar
Thua
0
Thứ 5 01/06/2017
Never Give Up
Thua
1
vs
GOD
Thắng
3
TUẦN 3
Thứ 7 20/05/2017
Quy Nhơn Storm
Thua
2
vs
Savitar
Thắng
3
Thứ 3 23/05/2017
Sài Gòn Joker
Thua
0
vs
GOD
Thắng
3
Thứ 5 25/05/2017
Evolution Gaming
Thắng
3
vs
Never Give Up
Thua
0
TUẦN 2
Thứ 7 13/05/2017
Evolution Gaming
Thắng
3
vs
Sài Gòn Joker
Thua
2
Thứ 3 16/05/2017
Savitar
Thua
1
vs
Never Give Up
Thắng
3
Thứ 5 18/05/2017
Quy Nhơn Storm
Thua
0
vs
God
Thắng
3
TUẦN 1
Thứ 7 06/05/2017
Sài Gòn Jokers
Thắng
3
vs
Savitar
Thua
1
Thứ 3 09/05/2017
Quy Nhơn Storm
Thắng
3
vs
Never Give Up
Thua
1
Thứ 5 11/05/2017
Evolution Gaming
Thua
2
vs
GOD
Thắng
3