Chuỗi sự kiện tuần 27/12/2016 - 02/01/2017

Chuỗi sự kiện tuần 27/12/2016 - 02/01/2017

Mỗi ngày tiêu 100 Vàng nhận thưởng

 • Thời gian: 31/12 - 02/01

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu 100 Vàng nhận được thưởng.

 • Ngày 31/01/2016:
  • 01 Hộp Quà Giáng Sinh
  • 30 Kẹo Giáng Sinh
  • 1000 Chiến Công
  • 01 Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn
 • Ngày 01/01/2017:
  • 01 Hộp Quà Giáng Sinh
  • 30 Kẹo Giáng Sinh
  • 1000 Chiến Công
  • 01 Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn
 • Ngày 02/01/2017:
  • 01 Hộp Quà Giáng Sinh
  • 30 Kẹo Giáng Sinh
  • 1000 Chiến Công
  • 01 Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn

Khuyến mãi cửa hàng

 • Thời gian: 27/12/2016 - 02/01/2017

Nội dung

 • Quà Skin Bộ Âm Nhạc (Gồm 4 skin Tiểu Kiều-Siêu Sao, Thái Văn Cơ-Nữ Hoàng Âm Nhạc, Trương Oanh Oanh-Thần Tượng Âm Nhạc, Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar) với giá 2017 Vàng.
 • Quà Bình Bạch Kim-Mê với giá 40 Vàng.
 • Quà Bạch Kim Chùy với giá 90 Vàng.
 • Quà Vé Quét với giá 98 Vàng.
 • Rương Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên với giá 666 Bạc.

Quà tặng Năm Mới

 • Thời gian: 08h00 - 23h59 Ngày 01/01/2017

Nội dung

 • Quan Vũ-Tề Thiên Đại Thánh (3 Ngày)
 • Hộp Quà Giáng Sinh*1
 • Chiến Công*500
 • Bạc*200
 • Thẻ Chiến Công x2: 1 ngày

Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư.

Tích lũy đăng nhập

 • Thời gian: 27/12/2016 - 02/01/2017

Nội dung

 • 1 Ngày:
  • Kẹo Giáng Sinh*5
  • Oa Khôi*5
  • Vé Quét*10
 • 2 Ngày:
  • Chiến Công*200
  • Lục Thao*5
  • Bình Lục*10
 • 3 Ngày:
  • Kẹo Giáng Sinh*10
  • Đá Tăng Bậc-Trắng*50
  • Chùy Lục*5
 • 4 Ngày:
  • Chiến Công*300
  • Đá Tăng Bậc-Trắng*100
  • Bình Lam*10
 • 5 Ngày:
  • Kẹo Giáng Sinh*20
  • Đá Tăng Bậc-Lục*50
  • Chùy Lam*5
 • 6 Ngày:
  • Chiến Công*500
  • Đá Tăng Bậc-Lục*100
  • Bình Bạch Kim-Mê*10
 • 7 Ngày:
  • Kẹo Giáng Sinh*30
  • Linh Hồn Ngọc-Vật Công Lv3*1
  • Bạch Kim Chùy*5

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian:27/12/2016 - 02/01/2017

7 ngày chiến đấu

Thời gian:27/12/2016 - 02/01/2017

Tướng chỉ định tuần

Thời gian:27/12/2016 - 02/01/2017

Thắng thi đấu 3v3

Thời gian:27/12/2016 - 02/01/2017

Tướng miễn phí tuần

Thời gian:27/12/2016 - 02/01/2017

Các Chúa Công phải đạt VIP 6 trở lên mới được sử dụng tướng Mã Lương miễn phí.