Chuỗi sự kiện ngày 13/12 - 19/12/2016

Chuỗi sự kiện ngày 12/12 - 19/12/2016

Tích lũy nạp 200K nhận thưởng

 • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy từ 200K (1000 Vàng) trở lên sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 • Skin Trương Phi-Bạo Chúa (Vĩnh viễn)*1
 • Rương Hồn Ngọc Lv3*3
 • Đá Tăng Sao Mã Siêu*20
 • Lục Thao*10
 • Hoa Tri Ân*100

Giảm giá Chiêu Mộ Cao

 • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, giảm giá Chiêu Mộ-Cao 10 lần còn 499 Vàng

Khuyến mãi Cửa hàng

 • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

 • Skin Lưu Bị-Hoàng Kim Giáp giảm còn 466 Vàng sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 666 Vàng.
 • Skin Quan Vũ-Hiệp Sĩ Bão Tố giảm còn 466 Vàng sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 666 Vàng.
 • Túi Thục Hán Trung Ngụy giảm còn 1435 Vàng sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1914 Vàng.
 • Quà Bình Bạch Kim-Mê giảm còn 40 Vàng sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 50 Vàng.
 • Quà Bạch Kim Chùy giảm còn 90 Vàng sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 100 Vàng.
 • Lục Thao giá 20 Vàng.

Khuyến mãi Giảm giá Skin Tướng

 • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

 • Skin Hoàng Nguyệt Anh-Thợ Săn Tiền Thưởng giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 898 Vàng.
 • Skin Hứa Chử-Hứa Sở Sở giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1188 Vàng.
 • Skin Tư Mã Ý-U Minh Công Chúa giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1318 Vàng.
 • Skin Mã Siêu-Chiến Binh Sparta giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1318 Vàng.
 • Skin Tiểu Kiều-Siêu Sao giá 1088 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1588 Vàng.
 • Skin Trương Phi-Iron Man giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Văn Ương-Zoro giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1318 Vàng.
 • Skin Điêu Thuyền-Lolita Nữ Hầu giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Quách Gia-Hồ Tiên giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Thái Văn Cơ-Nữ Hoàng Âm Nhạc giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Gia Cát Lượng-Giang Sơn Mỹ Nhân giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Hoàng Trung-Anh Hùng Xạ Điêu giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Quan Vũ-Tề Thiên Đại Thánh giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1088 Vàng.
 • Skin Trương Oanh Oanh-Thần Tượng Âm Nhạc giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Trương Oanh Oanh-Nữ Hoàng Hải Tặc giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Mã Lương-Tiệc Bãi Biển giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1088 Vàng.
 • Skin Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bãi Biển giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.
 • Skin Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bể Bơi giá 666 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 888 Vàng.

Cửa hàng VIP

 • Thời gian: 13/12 - 19/12/2016

Nội dung

 • Skin Hoàng Trung-Thợ Săn Siêu Hạng giá 888 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại giá 1188 Vàng.
 • Skin Lữ Bố-Chiến Quỷ Atula giá 1088 Vàng, sau ngày 19/12 sẽ bán lại với giá 1888 Vàng.

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian:13/12 - 19/12/2016

Thắng trận 3v3

13/12 - 19/12/2016

Tướng miễn phí tuần

13/12 - 19/12/2016

Các Chúa Công phải đạt VIP 6 trở lên mới được sử dụng tướng Trương Liêu miễn phí.