Chuỗi sự kiện ngày 06/12/2016

Chuỗi sự kiện ngày 06/12/2016

Ra mắt Danh tướng Tôn Kiên-Giang Đông Mãnh Hổ

Bắt đầu từ ngày 06/12/2016 danh tướng mới Tôn Kiên - Giang Đông Mãnh Hổ sẽ chính thức xuất hiện trong 3Q 360mobi tại chiêu mộ Danh Tướng thay thế cho tướng Chu Thái.

Tôn Kiên là vị tướng có khả năng sinh tồn cao, với nội tại bỏ qua các trạng thái bất lợi, đồng thời còn sở hữu tuyệt kỹ gây choáng diện rộng nên rất thích hợp trong vai trò mở combat. Tôn Kiên hứa hẹn sẽ là vị tướng tạo ra thế cục hoàn toàn mới trong các trận đấu của 3Q 360mobi.

 • Cách nhận: Sở hữu danh tướng Tôn Kiên - Giang Đông Mãnh Hổ tại Danh Tướng.
 • Lưu Ý: Tướng Chu Thái sẽ được đưa vào Chiêu Mộ Cao.

Khuyến mãi cửa hàng

Thời gian: 6g00 ngày 06/12 - 12/12/2016

Trong thời gian này Cửa Hàng Khuyến Mãi sẽ bán các vật phẩm:

 • Skin Trương Giác Thái Quyền - 666 Vàng, sau thời gian này sẽ bán với giá 888 Vàng.
 • Lục Thao giá 20 Vàng/Quyển (giới hạn mua 50 Quyển).

Cửa hàng Tướng

Thời gian: 06/12 - 12/12

Cập nhật Cửa Hàng Tướng.

 • Mở bán Tào Chương vĩnh viễn giá 666 vàng.
 • Mở bán Hạ Hầu Uyên vĩnh viễn giá 566 vàng.
 • Mở bán Hứa Chử bằng Chiến Công giá 666 Vàng hoặc 29999 Chiến Công.
 • Mở bán Trương Giác bằng Chiến Công giá 666 Vàng hoặc 39999 Chiến Công.

Chiêu Mộ Cao nhận Chu Thái

Kể từ 06/12/2016 Chu Thái sẽ không còn nhận được thông qua tính năng Danh Tướng mà chỉ có thể nhận từ Chiêu Mộ - Cao.

Đăng nhập nhận thưởng

Thời gian: 06/12 - 12/12

7 ngày chiến đấu

Thời gian: 06/12 - 12/12

Tướng chỉ định tuần

Thời gian: 06/12 - 12/12

Thắng trận 3v3

Thời gian: 06/12 - 12/12

Tướng miễn phí Tuần

Thời Gian: 0h00 ngày 06/12 - 23h59 ngày 12/12

Danh sách Tướng tuần này:

 • Hoàng Trung - Bách Bộ Xuyên Dương
 • Từ Hoảng - Tà Hình Thiên
 • Chân Mật - Lạc Thần Chi Chủ
 • Tư Mã Ý - U Minh Tử Hoàng
 • Gia Cát Lượng - Ngọa Long Tiên Sinh
 • Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Mỹ Nhân

Các Chúa Công phải đạt VIP 6 trở lên mới được sử dụng tướng Điêu Thuyền miễn phí.