Chuỗi Sự Kiện Mùa Rank 10 - Ra Mắt Máy Chủ S15

Event Máy Chủ Mới S15

Quà Tặng Server Mới S15

THỜI GIAN:  06h00 - 23h59 ngày 16/11 - 22/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn (Gửi qua thư)

 • Túi Phúc*1, Chiến Công*200, Hộp Bánh*5, Vé Quét*10, Hoa Tri Ân*50

x2 Chiến Công Server S15

THỜI GIAN: 20h00 - 22h00 mỗi ngày từ 16/11 - 22/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 20h00 - 22h00 đăng nhập vào game sẽ nhận được Thẻ x2 Chiến Công (1 Ngày)

Tăng Cấp Nhận Thưởng Server S15

 

THỜI GIAN: 16/11 - 22/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt cấp độ quy định nhận thưởng

 • Level 2: Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*1000
 • Level 5: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*2000
 • Level 10: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*3000
 • Level 20: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*4000
 • Level 30: Tướng Hạ Hầu Uyên (Vĩnh Viễn), Skin Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar (Vĩnh viễn), Mảnh Pháp Cường*10, Chiến Công*5000

Đua Top Thần Binh S15

 

THỜI GIAN: 16/11 - 22/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công đạt Thần Binh cao nhất S15 sẽ nhận được phần thưởng

 • Top 1: Tướng Tào Phi (vĩnh viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Tiền Lôi Đài + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Tiền Lôi Đài + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Tiền Lôi Đài + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng
 • Đặc biệt: Top 1 Thần Binh ở S15 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Phi cùng với mình

Đua Top Rank S15

 

THỜI GIAN: 16/11 - 22/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công Rank cao nhất S15 sẽ nhận được phần thưởng.

 • Top 1: Tướng Tào Tháo (Vĩnh Viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Xu Rank + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng.
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Xu Rank + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Xu Rank + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng.
 • Đặc biệt: Top 1 Rank ở S15 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Tháo cùng với mình.