Chuỗi sự kiện 26/07 - 01/08/2016

Chiến thắng 3vs3