Chuỗi sự kiện 18/10 - 24/10/2016

Thắng thi đấu 3v3