Chuỗi sự kiện 15/06 - 21/06/2016

Đăng nhập nhận thưởng

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian:00:00 ngày 15/06 đến hết ngày 20/06/2016

 

    • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn từ chương trình.  Hãy nắm bắt thời cơ này nhé!