Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 9

Nội dung Big Update Tháng 9

BIG UPDATE THÁNG 9

NỘI DUNG

 1. Ra mắt danh tướng mới

Trong Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 9 này3Q 360mobi sẽ Ra mắt danh tướng Cao Thuận ở giao diện Danh Tướng

 1. Mùa Rank 9 – Rank 5vs5:

 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG RANK 5V5:

  1. Giới thiệu

Mùa rank 9 sắp khởi tranh với những thay đổi cực kỳ đột phá. Hứa hẹn các trận thi đấu nảy lửa, và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn cho các Chúa Công

Hệ thống rank 5v5 sẽ thay thế cho rank 3v3 hiện tại.

Mỗi đội có 5 người thi đấu với nhau tại map 5v5 Tam Quốc Vô Song.

  1. QuyTắc

Yêu cầu : Chúa công phải đạt Hiệu Úy 1 và có 6 tướng trở lên

Cơ chế : Ghép đơn và ghép tổ đội. Dựa theo cấp rank sẽ tìm đối thủ thích hợp

Ghép tổ đội : Tối đa ghép 3 thành viên.

Cấm Tướng : Khi trận đấu có tổng cộng 4 cấp Rank Cao Thủ trở lên sẽ tiến hành cấm / chọn . Tối đa cấm 3 tướng. Chúa Công nào kết nối trận đấu trước sẽ được ưu tiên cấm tướng. Hệ thống sẽ xác định thứ tự kết nối vào phòng của các Chúa Công

 • Tùy thuộc vào cấp Rank hiện tại của mình mà Chúa Công được xếp vào các mốc Rank tương ứng

 • Thời gian ghép dưới 60 Giây sẽ gặp người chơi cùng mốc Rank

 • Thời gian ghép từ 60 đến 90 Giây sẽ gặp người chơi chênh lệch 1 mốc Rank

 • Thời gian ghép trên 90 Giây sẽ gặp người chơi chênh lệch 1 hoặc 2 mốc Rank

Điểm Đặc Biệt : Xuất hiện kho rank Tân Thủ- Thi đấu Rank với máy. Khi chiến thắng vẫn nhận được Sao bình thường

Cách xác định Kho Rank Tân Thủ:

 • 5 trận Rank đầu tiên

 • Đồng thua 1 trận

 • Bạc thua liên tục 2 trận

Tổ đội sẽ không vào kho tân thủ

Bảng phân chia các Mốc  Rank : Tương tự Rank 3v3

  1. Phần thưởng Mùa Rank 9 – Rank 5vs5

 1. Điều chỉnh chỉ số tướng, trang bị, bản đồ

Trong Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 9 này, 3Q 360mobi sẽ cập nhật điều chỉ như sau

 1. Điều Chỉnh Chỉ Số Tướng:

  1. Tào Nhân:

 • HP ban đầu từ  623  thành 643

 • Tăng HP mỗi cấp từ 57.77  thành  59.64

 • Kỹ năng: Hung Liêm

  • Giảm hộ giáp từ  3/4/5  thành  2/3/4

 • Kỹ năng: Ảnh Độn

  • Hiệu quả ẩn thân và cực tốc từ 3s thành 2.5s

  1. Tiểu kiều:

 • Phượng Hoàng Phi Vũ

  • Tiêu hao MP từ 70/85/100  thành  70/95/120

 • Phượng Hoàng Than Thở

  • Tiêu hao MP từ 75/90/105 thành  85/105/125

 • Phượng Dực Thiên Tường

  • Tăng tốc đánh từ 30/45/65 (%) thành  25/35/45 (%)

  1. Gia Cát Lượng:

 • Tinh Mệnh Đăng

  • Thời gian hồi chiêu từ 2.0 ( giây) thành  1.5 ( giây)

 • Hỏa Thiêu Vọng

  • Tiêu hao MP từ 70/90/110 thành  75/100/125

  1. Từ Hoảng:

 • Ma Phù Đoạt Hồn

  • Thời gian hồi chiêu từ 8/8/8 thành  8/7.5/6

  • Tăng tốc độ bay của Ma Phủ Đoạt Hồn

 • Tướng Quân Bất Bại

  • Thời gian hồi chiêu từ 110/97/90/70 thành  70/62/54/35

  1. Trương Liêu:

 • Ma Thần Huyết Thống

  • Hồi HP từ 2/3/5  thành  6/10/14

 • Đấu Thần Chiến Ma

  • Thời gian hồi chiêu từ 60/56/52/44 thành 40/35/30/25

  • Thời gian duy trì từ 26/26/26/26 thành 20/20/20/20

  • Tỷ lệ sát thương bắn lan từ 0/40/55/70 (%) thành  0/55/70/100 (%)

  1. Tôn Thượng Hương:

 • Thiểm Chuyển Na Di

  • Thời gian hồi chiêu từ 12/10/8  thành  9/8/7

 • Phượng Vũ Xạ Pháp

  • Thời gian hồi chiêu từ 60/52/44/32 thành 45/38/32/32

  • Tỷ lệ sát thương thực từ 10/15/20/25 (%) thành  13/17/21/25 (%)

  1. Lăng Thống:

 • Bị thương

  • Sát thương vượt mức từ sát thương vật lý  điều chỉnh thành sát thương phép

  1. Mã Vân Lộc

 • Lực tấn công cơ bản từ 58 giảm còn 50

 • Kỹ năng: Viễn*Lãnh Nguyệt Trận

  • Tăng tấn công từ  14%/22%/34%  thành  10%/15%/20%

 

 • Kỹ năng: Tử Điện Bạch Long Quyết

  • Tăng tấn công từ 20/35/50/65 thành 20/31/42/53

  • Tăng tốc đánh từ 20/35/50/65% thành  20/24/28/32 (%)

  • Lv4 xóa hiệu quả hút HP

  1. Tôn Kiên:

 • Mãnh Hổ Lạc Địa: choáng từ  1.8/2.2/2.6/3.0  thành  1.8/2.0/2.4/2.75

  1. Chu Thương:

 • Kỹ năng tặc phỉ đoạt mệnh - sau khi thi triển 1s có thể nhấn lần nữa để dừng lại

 

  1. Quan Vũ

 • Tốc độ di chuyển ban đầu từ  335  điều chỉnh thành  340

 • Phách Không Trảm : Các cấp tiêu hao MP từ 85/95/105  điều chỉnh thành  40/45/55

 • Thanh Long Phi Trảm: Các cấp tiêu hao MP từ 75/90/105  điều chỉnh thành  35/45/55

 • Tất Sát Toàn :

Tiêu hao MP từ 145/180/215/255  thành  70/80/110/130

Phạm vi sát thương từ 250 điều chỉnh đến 425

 1. Điều chỉnh tiên thuật:

 • Điểm kim: Các cấp sát thương ban đầu từ 600 giảm còn 450

 1. Điều chỉnh trang bị:

  1. Bộ Phong Hồn Kiếm

 • Tốc độ hồi MP từ hồi theo % điều chỉnh thành cố định hồi phục mỗi giây

  • Lv1 tốc độ hồi MP từ 100% điều chỉnh thành 2 điểm/giây

  • Lv2 tốc độ hồi MP từ 150% điều chỉnh thành 3 điểm/giây

  • Lv3 tốc độ hồi MP từ 225% điều chỉnh thành 5 điểm/giây

  1. Bộ Cực Tinh Nhẫn

 • Tăng thuộc tính hộ giáp,  hủy thuộc tính tốc đánh

  • Lv1 hộ giáp 2 điểm,  lực tấn công 15 điều chỉnh lên 20

  • Lv2 hộ giáp 5 điểm,  lực tấn công 35 điều chỉnh lên 60

  • Lv3 hộ giáp 8 điểm,  lực tấn công 75 điều chỉnh lên 110

  1. Bộ Linh Mãng Cung

 • Lv2 hộ giáp từ 7 giảm còn 4, lực tấn công từ 35 điều chỉnh lên 42

 • Lv3 hộ giáp từ 12 giảm còn 6, lực tấn công từ 55 điều chỉnh lên 68

  1. Bộ Thâm Uyên Khôi

 • Lv1 hộ giáp từ 5 giảm còn 2, lực tấn công từ 20 điều chỉnh lên 26

 • Lv2 hộ giáp từ 6 giảm còn 4, lực tấn công từ 25 điều chỉnh lên 30

 • Lv3 hộ giáp từ 7 giảm còn 6, lực tấn công từ 40 điều chỉnh lên 42

  1. Bộ Hàn Băng Giáp

 • Lv2 hộ giáp từ 12 giảm còn 9

 • Lv3 hộ giáp từ 18 giảm còn 14

  1. Bộ Tật Phong Ngoa

 • Lv2 hộ giáp từ 8 giảm còn 5, tốc đánh từ 50% điều chỉnh lên 60%

 • Lv3 hộ giáp từ 14 giảm còn 10, tốc đánh từ 75% điều chỉnh lên 90%

 

 1. Điều chỉnh bản đồ 5vs5:

Tăng 20% sát thương kỹ năng phép

Giảm số lượng vàng người tiêu diệt Tướng địch nhận được,  tăng lượng vàng cho người trợ công

  1. Kiến trúc

 • Giảm số vàng nhận được khi tiêu diệt Tháp Phòng

 • Tăng mạnh sát thương của Tháp Phòng và Suối đối với Tướng

  1. Lính/Quái:

 • Lính/Xe Pháo :

  • Tăng lực tấn công cơ bản,HP, Kháng ma cơ bản

  • Giảm tốc độ di chuyển

 • Lính/Xe Pháo Siêu Cấp : Tiêu diệt tăng 100% Vàng nhận được

 • Quái Rừng / Boss:

 • Tăng HP, Tăng Hộ Giáp

 • Giảm 15-20% số vàng khi tiêu diệt,  đồng đội trong phạm vi sẽ được Vàng

 • Xóa tăng Vàng khi diệt lính, quái

 • Thời gian xuất hiện đợt quái 1 từ 00:30 điều chỉnh thành 00:20

  1. Điều chỉnh BUFF phòng ngự

 • Khi bắt đầu trận,  sẽ tăng BUFF phòng ngự cho toàn bộ kiến trúc,  khi trận đấu được 3 phút sẽ mất BUFF

  1. Điều chỉnh thời gian hồi sinh:

Khi bị tiêu diệt thời gian hồi sinh sẽ lâu hơn trước 25%

  1. Thần Lực Tinh Nguyên tăng bạo kích x 1.5/2.5/3

  2. Giảm tỷ lệ exp sinh ra từ lính và quái

  3. Tăng khả năng sinh tồn của lính và xe pháo khi đối đầu với tháp phòng 1. Ra mắt hệ thống mới:

  1. Hệ thống Trang Sức

Hệ thống trang sức


Cờ Xích Luyện
Cờ Chiến Đấu
Angry Bird-Chuck

Angry Bird-Blue

Angry Bird-RED


 

 1. Mục tiêu mới cho Tân Thủ:

Cập nhật phần thưởng cho tân thủ:

Nhiệm vụ

Số lần hoàn thành

Thưởng

Đăng nhập

1

Hoàng Trung

Thắng Ghép PVP

2

Hoàng Nguyệt Anh

Thắng Ghép PVP

20

Gia Cát Lượng  

Tích lũy đăng nhập

2

 Băng Giám Kích-Quan Vũ

Tích lũy đăng nhập

7

Thái Văn Cơ

Tích lũy đăng nhập

14

Hoàng Trung-Anh Hùng Xạ Điêu

+

Thẻ Trải Nghiệm Cánh Angry Bird (3 Ngày)

Vượt Ải Chương 2-10

1

Lưu Bị

Thắng Săn Thưởng

10

Hoàng Nguyệt Anh-Hoàng Kim Nguyệt Cơ

Thắng Rank

10

Gia Cát Lượng-Thần Tài

Hướng Dẫn Chiêu Mộ-Cao

1

Trương Phi

Các sự kiện diễn ra cùng Big Update Tháng 9:

  1. Mở lại X2 Nạp thẻ

 

  1. Đua Top Rank

 

  1. Tích Lũy Chiêu Mộ Danh Tướng  1. Tướng Chỉ Định

  1. Cửa hàng mở bán

  1. Quà Tặng Big Update

  *Các thay đổi đáng lưu ý:

  - Chiêu mộ cao lần đầu nhận Trương Phi

  Điểm danh tháng nhận Mảnh Quách Gia