Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 9

Mùa Rank IX

Rank Bậc

HạngPhần ThưởngSố Lượng
Bạc III Đá Tăng Sao Lữ Bố 30
Xu Rank 500
Vàng III Đá Né Tránh-Tím 1
Xu Rank 1000
Bạch Kim III Linh Hồn Ngọc-S.T Phép Lv4 1
Xu Rank 1500
Kim Cương III Vàng 200
Xu Rank 2000
Cao Thủ III Chiến Thần (Hồi Thành) 1
Truyền Kỳ III Bồ Nguyên (Vĩnh viễn) 1
Thần Thoại Khung Thần Thoại Chiến Thần VI 1

Hạng Toàn Server

HạngPhần ThưởngSố Lượng
1 -10 Khung Vinh Quang VI 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (Vĩnh viễn) 1
Quà Lưu Niệm 1
Áo Thun 3Q 360mobi 1
Vàng 2000
11 - 50 Khung Vinh Quang VI 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (Vĩnh viễn) 1
Áo Thun 3Q 360mobi 1
Vàng 1000
51 - 100 Khung Vinh Quang VI 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (7 Ngày) 1
Vàng 500
101 - 200 Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (7 Ngày) 1
Vàng 300
201 - 500 Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (3 Ngày) 1
Vàng 150