Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 9

Event Tuần

Tích Lũy Thắng Rank
Thời gian: 25/08 - 27/08 (3 Ngày)
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng:

Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Angry Bird-Red (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*100, Huy Chương Chiến Công*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1

Thắng 3 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Tào Phi (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*200, Huy Chương Chiến Công*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
Thắng 6 trận Rank 5vs5, tặng: 200 Xu Rank, Túi Mảnh Tướng*3, Chiến Công*300, Huy Chương Chiến Công*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1

Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: 300 Xu Rank, Mảnh Tào Phi*5, Chiến Công*500, Huy Chương Chiến Công*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1

Thắng 15 trận Rank 5vs5, tặng: Skin Quan Vũ-Hiệp Sỹ Bão Tố (Vĩnh viễn), 300 Xu Rank, Chiến Công*1000, Huy Chương Chiến Công*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

Quà Tặng Big Update

THỜI GIAN: 08h00 - 23h59 Ngày 24/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư

Thẻ Trải Nghiệm King Kong (3 Ngày), Chiến Công*2000, Xu Rank * 500, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3

 

Thu Thập Huy Chương Chiến Công

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Huy Chương Chiến Công có thể đổi thưởng:

- Thu thập 50 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Hộp Quà Chiến Công

- Thu thập 1000 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Skin Chân Mật - Long Kiếm Sư

* Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

100 Chiến Công

1 Lục Thao

1 Mảnh Tướng

1 Mảnh Skin

5 Mảnh Tướng

5 Mảnh Skin

Lưu Ý: Huy Chương Chiến Công có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Huy Chương Chiến Công).

 

Tích Lũy Đăng Nhập Mừng Pro League 3

THỜI GIAN: 27/07 - 31/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 10 Vàng

Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Mã Vân Lộc (1 Ngày)

Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: 20 Vàng

Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)

Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: 50 Vàng

Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)

Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: 100 Vàng

Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG:

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Huy Chương Chiến Công

Thu Thập Mảnh Tướng

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Du, Tào Nhân, Văn Xú, Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Mã Vân Lộc, Tả Từ
 • Rương Kho Báu Tháng 8 sẽ x5 tỷ lệ tướng Chu Du (Tỷ lệ ra Tướng Chu Du sẽ cao hơn những tướng khác)

Thu Thập Mảnh Skin

Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 skin Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ

Đăng Nhập Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 24/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 25/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
 • 26/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 27/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 28/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 29/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
 • 30/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

Tích Lũy Chiêu Mộ Danh Tướng

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

Hinh

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần chiêu mộ danh tướng đạt mốc nhận thưởng

Chiêu mộ 10 lần: Võ Hồn*100, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1

Chiêu mộ 20 lần: Võ Hồn*200, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1

Chiêu mộ 30 lần: Võ Hồn*300, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2

Chiêu mộ 50 lần: Võ Hồn*500, Túi Mảnh Tướng*2, Túi Mảnh Skin*2

Chiêu mộ 80 lần: 428 Vàng, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3

Đua Top Rank

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

Hinh

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Rank Liên server. Sau khi kết thúc đua top, tổng kết và phát thưởng cho Top 100 dựa vào BXH Rank Liên Server

Top 1: 2000 Vàng

Top 2-3: 1500 Vàng

Top 4-10: 1000 Vàng

Top 11-20: 500 Vàng

Top 21-50: 250 Vàng

Top 51-100: 100 Vàng

 

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

 

 

Tướng Chỉ Định

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng tướng Cao Thuận thắng 5vs5 đạt số lần quy định nhận thưởng

Dùng Cao Thuận thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5

Dùng Cao Thuận thắng 6 trận 5vs5, tặng 150 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*5

Dùng Cao Thuận thắng 9 trận 5vs5, tặng 200 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*10

Dùng Cao Thuận thắng 12 trận 5vs5, tặng 250 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*10

Dùng Cao Thuận thắng 15 trận 5vs5, tặng 300 Xu Rank, Huy Chương Chiến Công*20

 

 

Cập Nhật Shop

THỜI GIAN: 24/08 - 30/08

NỘI DUNG: 

 Quà Skin Bộ Âm Nhạc (4 Skin: Tiểu Kiều-Siêu Sao, Thái Văn Cơ-Nữ Hoàng Âm Nhạc, Trương Oanh Oanh-Thần Tượng Âm Nhạc, Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar)

Quà Skin Bộ Võ Sĩ (5 Skin: Văn Ương-Zoro, Quan Vũ-Đấu Sĩ Đường Phố Ryu, Trương Giác-Thái Quyền, Hoàng Trung-Nữ Ninja, Gia Cát Lượng-Giang Sơn Mỹ Nhân)

 

Skin Lữ Bố-Chúa Tể Hận Thù

Skin Phan Phượng-Thượng Tướng

 Mảnh Mã Quân*3

Cờ Xích Luyện*1

Thẻ EXP Quân Hàm x2

Thẻ Chiến Công x2