Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 7

Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 7

Ra mắt danh tướng mới

Trong Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 7 này, 3Q 360mobi sẽ Ra mắt danh tướng Chu Thương ở giao diện Danh Tướng

 

 

Điều chỉnh chỉ số tướng và vật phẩm

Trong Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 7, 3Q 360mobi sẽ cập nhật Điều chỉnh chỉ số tướng và vật phẩm
.

  • Hoàng Trung:

  + HP ban đầu từ 667 điều chỉnh tăng lên 707

  + Bách Bộ Xuyên Dương :

  -Phạm vi thi triển từ 1000 tăng lên 1200

  -Thời gian hồi chiêu từ 15/12/9/6.5 thành 13.5/11/8/4.5

  -Sát Thương từ 370/525/675/750 thành 335/475/615/675

   • Phan Phượng:

   HP khi lên mỗi cấp +73 HP

   +Lực Tích Hoa Sơn :
   -Thời gian hồi chiêu từ  10/8/7 thành  10/8/6
   -Sát thương từ 90+tấn công*30%/180+tấn công*30/270+tấn công*30% điều chỉnh thành  90+tấn công*40%/180+tấn công*40%/270+tấn công*40% (Sát thương tăng)
   -Khi kích hoạt bạo kích,  sẽ hiện chỉ số bạo kích

   +Cuồng Phong Đột Tiến :
   -Thời gian hồi chiêu từ  10/8/7  thành  6/6/6

   + Phong Ma Phủ
   -Thời gian duy trì  từ  6/6/6/6 thành  5/6/7/8

    • Lữ Mộng Như:

    + Ảnh Trảm
    -Phạm vi thi triển từ  600 thành 500
    -Số lần kích hoạt từ  3/4/5 thành  2/2/2
    -Sát thương mỗi lần từ  tấn công*70%/tấn công*80%/tấn công*90% 
    thành  30+tấn công*70%/60+tấn công*80%/90+tấn công*90%

     + Ảnh Vũ
    Thời gian hồi chiêu từ  16/14/12 thành  9/9/9

     + Ảnh Tập
    -Thời gian hồi chiêu từ  10/8/6 thành 2/2/2
    -Sát thương từ  60/110/160 thành  30/50/80
    -Giảm hộ giáp mục tiêu từ  3/5/7 thành  2/3/4
    -Giảm thời gian duy trì hộ giáp từ  4 thành  2.5s

     +Ảnh Sát
    -Từng ảo ảnh tạo sát thương từ  300/370/440/510 thành  285/350/415/550
    -Phạm vi nổ của từng ảo ảnh từ  300 giảm  còn 275
    -Thời gian delay nổ của ảo ảnh từ  2 tăng đến  2.5s

     Tôn Thượng Hương:

     +Thiểm Chuyển Na Di
     -Thời gian hồi chiêu từ  16/14/12 thành  12/10/8

      +Gió Xuân Tươi Mới
     Thời gian hồi chiêu từ  22/22/22thành  22/20/18

      Hạ Hầu Uyên:


      +Đoạt Phách Kích
      Thời gian hồi chiêu từ  16/14/10 thành  12/10/8

       +Bôn Tập
       Thời gian hồi chiêu từ  15/12/9 thành  9/9/9

       Hoàng Nguyệt Anh

       + Viễn-Nguyệt Quang Trận :  phạm vi vòng sáng từ  450 thành 800

        Hứa Chử:

       + Dã Trư Cuồng Công:
       Phạm vi thi triển từ 400 thành 450

         King Kong:

         + Cuồng Bạo Dược Kích :
         -Sát thương từ  80/180/280 thành  90/200/310
         -Thời gian hồi chiêu từ  12/12/12 thành  12/11/10
         -Tiêu hao MP từ  90/120/150 thành  90/105/120

          +Ném Mạnh
         -Thời gian hồi chiêu từ  9/9/9 thành  9/8/7
         -Tiêu hao MP từ  100/120/150 thành  90/105/120

          +Phẫn Nộ Thiết Bì
         Tỷ lệ kích hoạt từ  15%/20%/25% thành  30%/35%/40%

         Điều chỉnh trang bị và Tiên thuật:

          Bộ Phong Hồn Kiếm

         + Lv1 tiêu diệt lính giới hạn tấn công từ  45 giảm còn  40
         +Lv2 tiêu diệt lính giới hạn tấn công từ  120 giảm còn  80
         +Lv3 tiêu diệt lính giới hạn tấn công từ  190 giảm còn  120

          Bộ Phệ Hồn Thương

         Lv2  điều chỉnh thành tấn công thường có 20% tỷ lệ kích hoạt 55% hút HP

          Điểm Kim :

         -Thời  gian hồi chiêu từ  65/60/55/50/45 thành 50/45/40/35/30
         -Vàng sinh ra từ 125 giảm còn 50

          

         Giao diện hệ thống Danh Tướng

         Điều chỉnh Cơ chế Ghép Rank

         Trong Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 7 này, 3Q 360mobi sẽ thay đổi CƠ CHẾ GHÉP RANK với các tính năng vô cùng hấp dẫn.

         Hinh

         Phân chia Mốc ghép:

         Một số quy tắc cơ bản:

         • Xác định cấp Rank
         • Thắng lẻ 1 trận: Cấp Rank bản thân
         • Liên thắng 2 trận: Cấp Rank bản thân +1
         • Liên thắng 3 trận trở lên: Cấp Rank bản thân +2
         • Thua 1 trận: Cấp Rank bản thân -1
         • Thua 2 trận trở lên: Cấp Rank bản thân -2
         • Tổ đội: Căn cứ theo cấp Rank cao nhất của thành viên trong đội

         Chi tiết cơ chế ghép

         • Ghép cùng Mốc
            • Có 2 tổ đội trở lên:
          • Tổ đội 2 người: Nếu trong cùng 1 Mốc có 2 đội trở lên, thì sẽ chọn ra 2 đội và tìm thêm người ghép đơn để tiến hành ghép
          • Tổ đội 3 người: Không thể mở rộng ghép với Mốc khác, chỉ có thể ghép với đội 3 người
           • Ghép đơn: Căn cứ theo thời gian chờ ghép của người chơi (Ưu tiên chọn người chờ lâu hơn)
           Ghép nhiều Mốc

           Note: Tổ đội được đề cập trong phần này mặc định là tổ đội 2 người

           Thứ tự chọn ghép
           • Tìm Mốc có 2 đội trở lên
           • Tìm Mốc có 1 đội
           • Tìm Mốc có người ghép đơn
           Cùng Mốc có 2 đội trở lên
           • Nếu trong 1 Mốc có 2 đội trở lên, sẽ chọn ra 2 đội, đồng thời tìm một số người chơi ghép đơn (phải là số chẵn)
           • Nếu 2 đội này: thời gian chờ < 60s, không mở rộng tìm kiếm
           • Nếu 2 đội này: 60s < thời gian chờ < 90s, mở rộng tìm kiếm +1/-1 Mốc,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn, đồng thời có thời gian chờ > 10s
           • Nếu 2 đội này: 90s < thời gian chờ < 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2 Mốc, mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn. Mốc +1/-1 tìm người chờ >6s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 10s
           • Nếu 2 đội này: thời gian chờ > 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2/+3/-3 Mốc,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn. Mốc +1/-1 tìm người chờ >2s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 6s, Mốc +3/-3 tìm người chờ hơn 10s
           • Nếu trong Mốc có 2 đội trở lên, nhưng không tìm được số người chơi ghép đơn đủ điều kiện thì sẽ ngừng ghép
           Cùng Mốc chỉ có 1 đội
           • Nếu trong 1 Mốc chỉ có 1 đội và chọn được một số người chơi ghép đơn (số chẵn, tối đa 6)
           • Nếu đội này: thời gian chờ < 60s, không mở rộng tìm kiếm
           • Nếu đội này: 60s < thời gian chờ < 90s, mở rộng tìm kiếm +1/-1 Mốc, tìm 1 đội và một số người ghép đơn tương ứng,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn, đồng thời có thời gian chờ > 10s
           • Nếu đội này: 90s < thời gian chờ < 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2 Mốc, tìm 1 đội và một số người ghép đơn tương ứng,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn. Mốc +1/-1 tìm người chờ >6s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 10s
           • Nếu đội này: thời gian chờ > 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2/+3/-3 Mốc, tìm 1 đội và một số người ghép đơn tương ứng,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn, đồng thời có thời gian chờ > 10s. Mốc +1/-1 tìm người chờ >2s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 6s, Mốc +3/-3 tìm người chờ hơn 10s
           • Nếu trong 1 Mốc chỉ có 1 đội, nhưng không chọn được số người chơi ghép đơn tương ứng, sẽ ngừng tìm kiếm
           Ghép đơn
           • Nếu trong 1 Mốc toàn bộ là người chơi ghép đơn, và có thể chọn ra đủ số người tương ứng (số chẵn)
           • Nếu người chơi: thời gian chờ < 60s, không mở rộng tìm kiếm
           • Nếu người chơi: 60s < thời gian chờ < 90s, mở rộng tìm kiếm +1/-1 Mốc, mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn, đồng thời có thời gian chờ > 10s
           • Nếu người chơi: 90s < thời gian chờ < 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2 Mốc, mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn. Mốc +1/-1 tìm người chờ >6s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 10s
           • Nếu người chơi: thời gian chờ > 120s, mở rộng tìm kiếm +1/-1/+2/-2/+3/-3 Mốc,  mỗi Mốc phải tìm được số người ghép đơn là số chẵn. Mốc +1/-1 tìm người chờ >2s, Mốc +2/-2 tìm người chờ > 6s, Mốc +3/-3 tìm người chờ hơn 10s
           • Nếu trong 1 Mốc toàn bộ là người chơi ghép đơn, nhưng không tìm được đủ số người phù hợp, sẽ kết thúc tìm kiếm

          Mở Rộng Cấp Đá Tướng

          Trong kỳ Big Update Siêu Cập Nhật Tháng 7 này, 3Q 360mobi sẽ Mở rộng cấp đá tướng từ cấp 31 lên cấp 51 . Áp dụng với tất cả đá.

          Lồng tiếng lại một số skin

          1. Chân Mật-Long Kiếm Sư
          2. Hoàng Nguyệt Anh-Hoàng Kim Nguyệt Cơ
          3. Lăng Thống-Gió Lốc
          4. Phan Phượng-Thượng Tướng
          5. Tào Nhân-Chiến Thần