Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 1

Nội Dung Big Update Tháng 1

BIG UPDATE THÁNG 1

NỘI DUNG

I. Tính năng Mới :

1. Trang Bị Mới :

a. Bát Quái Kính : Tăng sát thương phép

  • Lv1 Bát Quái Kính
   • +200 HP +5% sát thương phép +80 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (20+sát thương phép*25) sát thương phép, đóng băng 3s
  • Lv2 Âm Dương Bát Quái Kính
   • +300 HP +10% sát thương phép +160 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (40+sát thương phép*60) sát thương phép, đóng băng 2.5s
  • Lv3 Càn Khôn Bát Quái Kính
   • +400 HP +18% sát thương phép +340 MP +20 di chuyển
   • Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường sẽ kèm (60+sát thương phép*95) sát thương phép, đóng băng 2s

b. Bộ Trừ Ma Kiếm : Tăng kháng phép

  • Lv1 Trừ Ma Kiếm
   • +100 HP +30 Tấn công +120 MP +8% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 30%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 150 sát thương phép, duy trì 8s, thời gian hồi 60s
  • Lv2 Trừ Ma Cự Kiếm
   • +150 HP +50 Tấn công +240 MP +14% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 35%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 300 sát thương phép, tốc đánh +40%, hút HP 10%, duy trì 8s, thời gian hồi 45s
  • Lv3 Giáng Ma Thiên Long Kiếm
   • +250 HP +70 Tấn công +360 MP +20% kháng phép
   • Phệ Ma Thuẫn: HP thấp hơn 40%, tạo 1 hộ thuẫn hấp thu 500 sát thương phép, tốc đánh +60%, hút HP 15%, duy trì 8s, đóng băng 30s

c. Bộ Hồng Long Giáp : Khả năng miễn khống chế

  • Lv1 Hồng Long Giáp
   • +180 HP +100 MP +10 Tấn công +3% sát thương phép
  • Lv2 Hồng Long Lân Giáp
   • +250 HP +200 MP +20 Tấn công +7% sát thương phép
   • Hiệu quả: Mỗi 20s, được 1 hộ thuẫn miễn 1 lần kỹ năng khống chế, sau khi được miễn khống chế sẽ được hiệu quả miễn khống chế duy trì 0.5s
  • Lv3 Chân Hồng Long Lân Khải
   • +500 HP +350 MP +30 Tấn công +15% sát thương phép
   • Hiệu quả: Mỗi 20s, được 1 hộ thuẫn miễn 1 lần kỹ năng khống chế, sau khi được miễn khống chế sẽ được hiệu quả miễn khống chế duy trì 0.5s

d. Bộ Lang Nha Bổng : Tăng khả năng càn quét rừng

  • Lv1 Bổ Đao Lang Nha Bổng
   • +150 HP +20 Tấn công +10% tốc đánh +2 Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 15 HP, tăng 20% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng
  • Lv2 Tấn Thiết Lang Nha Bổng
   • +250 HP +40 Tấn công +25% tốc đánh +4 Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 30 HP, tăng 25% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng
  • Lv3 Lưu Tinh Lang Nha Bổng
   • +400 HP +70 Tấn công +40% tốc đánh +6Hồi MP
   • Liệp Ma: đánh quái hồi 55 HP, tăng 30% sát thương quái rừng, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Tích Trượng

e. Bộ Thiên Tàn Quyển : Thêm trang bị Thiên Tàn Quyển, nhận được khả năng bạo kích phép

  • Lv1 Thiên Tàn Quyển
   • +80 MP +5% sát thương phép
   • Có 20% đánh ra x1.2 sát thương Phép
  • Lv2 Liệt Thiên Tàn Quyển
   • +160 MP 10% sát thương phép
   • Có 25% đánh ra x1.4 sát thương Phép
  • Lv3  Ảo Yêu Thiên Tàn Quyển
   • +340 MP +18% sát thương phép  
   • Có 30% đánh ra x1.6 sát thương Phép

f. Bộ Tích Trượng : Tăng khả năng đánh quái của Tướng phép

  • Lv1 Tích Trượng
   • +100 HP +70 MP +3 Hồi MP +5% sát thương phép
   • Liệp Ma:  Đánh quái rừng hồi 25 HP, tăng 20% sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng
  • Lv2 Kim Tích Trượng
   • +200 HP +140 MP +5 Hồi MP +10% sát thương phép
   • Liệp Ma:  Đánh quái rừng hồi 40 HP, tăng 25% sát thương quái, sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng
  • Lv3 Pháp Vương Tích Trượng
   • +300 HP +250 MP  +7 Hồi MP +18% sát thương phép
   • Liệp Ma:  Đánh quái rừng hồi 60 HP, tăng 30% sát thương quái, sát thương quái, tiêu diệt nhận thêm 20 EXP, hiệu quả exp không cộng dồn với bộ Lang Nha Bổng

2. Đổi thuộc tính trang bị :

a. Hàn Băng Giáp :

   • Lv1 Hàn Băng Giáp : Địch trong phạm vị 800 giảm 20% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng
   • Lv2 Huyền Băng Giáp :  Địch trong phạm vị 800 giảm 40% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng
   • Lv3 Huyền Băng Khải  : Địch trong phạm vị 800 giảm 60% tốc đánh, không cộng dồn hiệu ứng

b. Tà Ma Trượng :

  • Phệ Hồn Trượng :
    • Tăng thuộc tính sát thương phép, xóa thuộc tính tăng MP
    • Tăng sát thương phép 5/10/15 (%)
  • Bộ Hồn Trượng :
    • Điều chỉnh chỉ số xuyên phép Hồn Trượng :
     • Lv1 Bỏ qua kháng phép từ 7% thành 6%
     • Lv2 Bỏ qua kháng phép từ 14% thành 12%
     • Lv3 Bỏ qua kháng phép từ 24% thành 20%

c. Quan Ấn :

     • Thêm thuộc tính mới: Sát thương phép vượt mức, thuộc tính này chỉ có được thông qua trang bị, Hồn Ngọc, kỹ năng; xóa hiệu quả tăng HP
     • Sát thương phép vượt mức : 10/20/30 (%)
     • Sát thương phép từ  8/18/28  (%)   thành  8/15/25  (%)

d. Trượng Ma Pháp :

     • Thêm thuộc tính mới: Giảm thời gian hồi kỹ năng, chỉ hiệu quả với kỹ năng Tiên Thuật
     • Giảm thời gian hồi kỹ năng Tiên Thuật  10%/20%/30%

e. Vô Tướng Thạch :

     • Thêm thuộc tính Kháng phép , xóa thuộc tính tăng MP
     • Thuộc tính Kháng phép 10/15/20 (%)

f. Băng Tinh :

     • Xóa thuộc tính MP, thêm thuộc tính sát thương phép, thay đổi hiệu ứng trang bị, được khả năng giảm tốc
     • Các level thuộc tính phép 3/7/15 (%)
     • Các level hiệu ứng trang bị :
      • Lv1 Băng Tinh : Không có hiệu ứng
      • Lv2 Hàn Băng Tinh : Băng Đông sử dụng kỹ năng vào kẻ địch làm giảm di chuyển 20%, duy trì 1.5s
      • Lv3 Huyền Băng Tinh : Băng Đông sử dụng kỹ năng vào kẻ địch làm giảm di chuyển 30%, duy trì 2s

g. Trầm Hương Đăng :

     • Xóa thuộc tính tăng lực tấn công
     • Tăng thuộc tính sát thương phép 3/7/15 (%)

h. Hào Long Thương :

     • Xóa hiệu quả tăng MP, tăng thuộc tính kèm theo :
      • Tăng hộ giáp  2/5/8
      • Lực tấn công từ  10/35/50 tăng đến 20/45/60
      • Lv1 xóa hiệu ứng trang bị

i. Thất Tinh :

     • Tăng lực tấn công từ 10/45/70 thành 20/45/70

j. Bộ Xích Tinh Hài : Đổi hình ảnh

II. Điều chỉnh Tiên Thuật :

     • Điều chỉnh icon Tiên Thuật
     • Tiến cử Tiên Thuật: Trong giao diện chọn Tướng sẽ hiển thị tiến cử Tiên Thuật cho tân thủ
     • Điều chỉnh điều kiện mở Tiên Thuật: Binh Sĩ 1
     • Điều chỉnh chỉ số Tiên Thuật: Chỉ số Tiên Thuật Lv1-5 đều giống nhau,  chỉ thời gian CD khác nhau

III. Điều Chỉnh Bản Đồ 5 vs 5 :

a. Quái rừng :

     • Giảm HP Quái Rừng, giảm số vàng, exp nhận được khi tiêu diệt. Rút ngắn ½ thời gian tạo mới quái rừng
     • Boss trong map kháng phép từ  25%  thành  35%, giảm Vàng đồng đội nhận được

b. Lính :

     • Tăng sát thương khi tấn công kiến trúc
     • Tăng HP tất cả loại lính, trong 3 phút đầu giảm 1/3 kinh nghiệm nhận được khi tiêu diệt

c. Điều chỉnh Kinh Nghiệm nhận :

     • Trong 1-2 phút đầu game, exp giảm ½

d. Điều chỉnh Vàng diệt/trợ công :

     • Điều chỉnh hệ số sản sinh từ chênh lệch Vàng, từ  0.22  giảm còn  0.15, giảm số lượng Vàng chênh lệch của  2 phe khi tiêu diệt hoặc trợ công

e. Điều chỉnh tinh nguyên :

     • Thêm Tinh Nguyên Ẩn Thân, được hiệu quả tàng hình, lần đầu tấn công thường 100% bạo kích, gây 150% sát thương bạo kích
     • Ân Tứ Tinh Nguyên chi xuất hiện khi bắt đầu trận, sau đó không xuất hiện nữa

f. Điều chỉnh điều ước :

     • Phép thuật : Tăng sát thương phép từ  15% còn  10%
     • Thêm tiền : Số lần tăng tiền lương từ  11 lần còn  8 lần

g. Nhắc nhở khi kết nối lại :

     • Thêm thông báo khi bị mất kết nối hoặc kết nối lại

h. Giảm thời gian chờ Tiên Thuận :

     • Giảm thời gian chờ Tiên Thuận kỹ năng hoặc thời gian chờ Tiên Thuận từ  50%  giảm còn  40%

i. Câm Lặng :

     • Câm Lặng không thể gián đoạn động tác nhân vật,hồi thành. Có thể gián đoạn thi triển kỹ năng

j. Map 3v3 :

     • Xóa điều kiện số mạng giành chiến thắng, hiện tại chỉ có thể phá hủy căn cứ địch mới thắng

k. Điều chỉnh hộ giáp :

     • Điều chỉnh hộ giáp cơ bản và tăng hộ giáp cho một số Tướng

IV. Chỉ Số Tướng :

1. Cao Thuận :

a. Hắc Ám Xung Kích :

     • Thời gian hồi chiêu từ  14/12/10 thành  7/7/7

b. Thôn Phệ :

     • Đánh thường gây thêm sát thương thực cho mục tiêu
      • Gây sát thương thực cho mục tiêu  7/14/21

c. Tế Nhật Chi Ảnh :

     • Thời gian hồi chiêu từ  60/50/40/30 thành  50/40/30/20

2. Lữ Mộng Như :

a. Ảnh Trảm :

     • Sát thương điều chỉnh thành :
      • 50+lực tấn công*50%
      • 110+lực tấn công*55%
      • 150+lực tấn công*60%

b. Ảnh Vũ :

     • Điều chỉnh cơ chế: Thêm hiệu quả hộ thuẫn :
      • 【Lv1】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 15% sát thương, 120 hộ thuẫn, duy trì 3s
      • 【Lv2】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 25% sát thương, và 220 hộ thuẫn, duy trì 4s
      • 【Lv3】Tăng tốc di chuyển cực hạn, không bị giảm tốc, tăng 35% sát thương, và 320 hộ thuẫn, duy trì 5s

3. Lữ Bố :

a. Tấn*Xích Thố Mã :

     • Phạm vi  di chuyển  từ  2000  thành  2400
     • Tăng tỷ lệ chính xác kỹ năng

b. Phòng*Nộ Sư Kim Giáp :

     • Hộ thuẫn từ  120/220/300  thành  120/230/340

c. Thiên Hạ Vô Địch :

     • Thời gian hồi chiêu từ  45/45/45/33 thành  50/50/50/45
     • Thời gian duy trì kỹ năng từ  13/15/17/18  thành  18/18/18/18

4.. Lăng Thống :

     • Chiến Ý :
      • Thời gian hồi chiêu từ  20/20/20/16  thành  20/20/20/10

5. Hứa Chử :

a. Đại Địa Chấn :

     • Phạm vi sát thương  từ  315  thành  365

b. Dã Trư Cuồng Công :

     • Sát thương từ 90/130/170 thành 90/170/250
     • Điều chỉnh cơ chế:  Chịu sát thương cho bản thân theo tỷ lệ  50/40/30  (%)

6. Điêu Thuyền :

a. Vũ Điệu Liên Hoàn :

     • Tỷ lệ kích hoạt tấn công vượt mức từ  10/15/20 (%)  thành  15/20/30 (%)

b. Thiên Hạ Liên Tích :

     • Tỷ lệ kích hoạt sát thương từ  8/14/20 (%)  thành  10/16/22 (%)

c. Khuynh Đảo Chúng Sinh :

     • Thời gian hồi chiêu từ  60/55/50/45 thành  80/75/70/65
     • Phạm vi định thân từ  345  còn  330
     • Thời gian duy trì từ  3/4/5/5  thành  5/5/5/6

7. Chu Thái :

     • Chế Nhạo :
      • Khi bật ngự ma sẽ không bị ảnh hưởng từ Chế Nhạo
      • Thời gian hồi chiêu từ  9/8/7  thành  13/11/9
      • Duy trì từ  2.6/2.9/3.2  thành  2.5/2.8/3.0 s

8. Chu Du :

a. Chu Lang Cố :

     • Sát thương điều chỉnh thành :
      • 60+giới hạn MP*4%
      • 140+giới hạn MP*5%
      • 220+giới hạn MP*6%
      • Tiêu hao MP từ  60/90/120  thành  90/120/150

b. Phong Hỏa Liêu Nguyên :

     • Thời gian hồi chiêu từ  40/35/30/25  thành  50/50/50/40
     • Tiêu hao MP từ  120/150/180/250  thành  120/250/380/420

9. Vương Nguyên Cơ :

a. Lăng Ba Mịch Ảnh :

     • Thời gian CD từ  14/13/12  thành  14/12/10

b. Phong Hoa Dẫn :

     • Thời gian duy trì từ  8/8/8/8 thành  8/10/12/14
     • Tỷ lệ tấn công thường từ  50/40/30/20 (%)  thành  50/40/30/0 (%)

10. Văn Ương :

a. Đạp Không Trảm :

     • Sát thương từ  90/130/170  thành  90/170/250
      • CD từ 6.5/5.5/4.5 thành 6.5/5/3.5
      • Tốc độ lướt tới từ  1250  thành  1500

b. Tật Phong Trảm :

     • Sát thương vượt mức điều chỉnh thành
      • 30+lực tấn công*25%
      • 45+lực tấn công*35%
      • 60+lực tấn công*45%

c. Lưu Vân Nghịch Trảm :

     • Thời gian CD từ  48/44/42/ thành  40/36/32/28

11. Tôn Kiên :

     • Mãnh Hổ Lạc Địa :
      • Thời gian hồi chiêu từ  70/70/70/60  thành  80/80/80/80
      • Phạm vi kỹ năng từ  800 thành  700

12. Trương Phi :

     • Yến Nhân Cự Hống :
      • Tăng tấn công cơ bản, lần lượt là 12/24/36/36

13. Mã Lương :

a. Lôi Minh :

     • Tiêu hao MP từ  80/110/140  thành  95/125/155

b. Thuấn Bộ :

     • Thời gian hồi chiêu từ  7/6.5/5.5  thành  10/8.5/7
     • Tiêu hao MP từ  45/45/45  thành  90/70/45

c. Lôi Đình Luyện Ngục :

     • Tiêu hao MP từ  180/260/340/420  điều chỉnh thành  220/280/340/420

14. Tào Tháo :

     • Ma Vương : Đánh thường sẽ kèm sát thương vượt mức
      • 【Lv1】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 30 sát thương phép, duy trì 16s
      • 【Lv2】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 45sát thương phép, duy trì 16s
      • 【Lv3】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 60 sát thương phép, duy trì 16s
      • 【Lv4】Tăng sát thương kỹ năng, đánh thường tăng cự li 200, kèm thêm 75 sát thương phép, duy trì 16s

15. Triệu Vân :

a. Bàn Xà Thất Thương :

     • Khi học kỹ năng 3 Chân*Triệu Gia Thương, mỗi lần sử dụng 1 kỹ năng, điều kiện kích hoạt kỹ năng 3 sẽ tăng thêm 1 lần
      • Sát thương từ  70/110/150  thành 80/150/220
      • Tăng nhẹ phạm vi kiểm tra sát thương

b. Bá Vương Thương Đột :

     • Cự li đánh lui từ  500  thành  400

c. Chân*Triệu Gia Thương :

     • Khi kích hoạt hiệu quả, thời gian CD tất cả kỹ năng giảm 1s

d. Thường Sơn Tử Long :

     • Thời gian duy trì từ  5/5/5/5  điều chỉnh thành  4/4/4/5

16. Tôn Quyền :

a. Lôi Kiếp Trì :

     • Phạm vi thi triển từ  700  thành  900

b. Huyền Lôi Uẩn :

     • Phạm vi từ  500/500/500/500  thành  700/700/700/800
     • Sát thương từ  320/480/640/800  thành  330/480/660/810
     • Thời gian khống chế từ  4/4/4/4  thành  3/3/3/3
     • Thời gian CD từ  50/50/50/40  thành  70/70/70/60

IV. Làm Mới Kỹ Năng Tướng :

1. Hoàng Nguyệt Anh :

a. Kỹ năng Nguyệt Thần Xung Phong :

     • Điều chỉnh cơ chế: Sửa thành kỹ năng chủ động di chuyển
     • Hoàng Nguyệt Anh lao về phía trước,  lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường tăng sát thương,  duy trì 3s
      • 【Lv1】Di chuyển về phía trước,  lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 50/50 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s
      • 【Lv2】Di chuyển về phía trước,  lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 100/90 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s
      • 【Lv3】Di chuyển về phía trước,  lần sau dùng kỹ năng hoặc đánh thường sẽ tăng thêm 150/130 điểm kỹ năng, hiệu quả duy trì 3s

b. Kỹ năng Viễn-Nguyệt Quang Trận sửa tên thành Nguyệt Luân Nhẫn :

     • Gộp hiệu quả kỹ năng 2,3 Hoàng Nguyệt Anh
     • Nguyệt Nhẫn có thể phản xạ giữa các đơn vị địch, từ lần thứ 2, sát thương mục tiêu phải chịu sẽ giảm 35%, tăng lực tấn công cơ bản của đơn vị tầm xa của đồng đội
      • 【Lv1】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 2 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 20% lực tấn công cơ bản
      • 【Lv2】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 3 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 30% lực tấn công cơ bản
      • 【Lv3】Đánh thường sẽ phản xạ giữa các mục tiêu tối đa 5 lần, mỗi lần phản xạ sát thương giảm 35%; đơn vị tầm xa của đồng đội tăng 40% lực tấn công cơ bản
     • Điều chỉnh hiệu ứng tương ứng cho các skin Hoàng Nguyệt Anh

c. Nguyệt Thần Nổi Giận :

     • Mục tiêu chịu số lượng nguyệt quang tối đa từ  4/4/4/6  thành  3/3/3/4
     • Sát thương từ  500/300/200/100  thành  300/300/300/300

2. Mã Quân :

a. Tĩnh Điện Trường :

     • Điều chỉnh cơ chế: Tĩnh Điện Trường không cố định ở 1 vị trí nữa,  mà sẽ di chuyễn theo Mã Quân
     • Phạm vi sát thương  từ 450 thành 300
     • Giảm hộ giáp đối thủ  từ  1/3/5 thành  2/4/6

b. Cơ Quan-Áo Nghĩa :

     • Hồi HP từ  60/80/100/120  thành  72/96/120/144
     • Hồi MP từ  4/8/12/16  thành  6/10/14/19

3. Hoàng Trung :

a. Nhị Thạch Lực :

     • Sửa thành kỹ năng chủ động, có thể đánh lui mục tiêu đơn, không có hiệu quả với địch đang mở Ngự Ma
      • Lv1  Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X2 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không gây sát thương
      • Lv2  Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X2.5 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không có hiệu quả sát thương
      • Lv3  Đánh lui mục tiêu, tạo hiệu quả X3 sát thương phép Lv Lôi Điện Tiễn hiện tại và hiệu quả giảm tốc 0.8s, khi chưa học Lôi Điện Tiễn, không có hiệu quả sát thương

b. Lôi Điện Tiễn :

     • Hiệu quả tăng hiệu quả tầm bắn đánh thường
      • Lv1  Tăng 100 tầm bắn, có 40% gây 40 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s
      • Lv2  Tăng 180 tầm bắn, có 40% gây 80 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s
      • Lv3  Tăng 260 tầm bắn, có 40% gây 115 sát thương vượt mức, giảm tốc 0.4s

V. Ra Mắt Hệ Thống Năng Động Mới :

     • Có hệ thống nhiệm vụ năng động, khi hoàn thành sẽ đạt điểm năng động tương ứng
     • Đủ điểm sẽ nhận được thưởng

VI. Ra Mắt Tinh Nguyên Mới :

VII. Ra Mắt Tính Năng Chat Trong Giao Diện Tướng :

IX. Cập Nhật Tính Năng Điều Khiển Kỹ Năng :

 • Chúa công sẽ dễ dàng thao tác hơn khi dùng kỹ năng trong trận đấu

X. Cập Nhật Thêm Vị Trí Hồi Thành :

 • Trong bảng cập nhật này sẽ thêm 3 vị trí hồi thành mới.

XI. Điều Chỉnh Thuộc Tính Hồn Ngọc :

 • Thủy Hồn Ngọc-Hút HP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.08%,  Lv2 0.11%,  Lv3 0.13%,  Lv4 0.17%,  Lv5 0.23%
 • Thủy Hồn Ngọc-HP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 1.12,  Lv2 1.52,  Lv3 1.91,  Lv4 2.4,  Lv5 3.2
 • Thủy Hồn Ngọc-MP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 1.63,  Lv2 2.2,  Lv3 2.77,  Lv4 3.48,  Lv5 4.64
 • Thủy Hồn Ngọc-Hồi Phục  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.03,  Lv2 0.04,  Lv3 0.05,  Lv4 0.06,  Lv5 0.09
 • Thủy Hồn Ngọc-Phòng  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.04,  Lv2 0.06,  Lv3 0.07,  Lv4 0.09,  Lv5 0.13
 • Thủy Hồn Ngọc-Kháng Phép  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.22%,  Lv2 0.3%,  Lv3 0.37%,  Lv4 0.47%,  Lv5 0.63%
 • Thủy Hồn Ngọc-Né  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.08%,  Lv2 0.11%,  Lv3 0.14%,  Lv4 0.18%,  Lv5 0.23%
 • Thủy Hồn Ngọc-Chờ  (Thêm mới) : Lv1 0.12%,  Lv2 0.16%,  Lv3 0.2%,  Lv4 0.26%,  Lv5 0.34%
 • Hỏa Hồn Ngọc-ST Phép  (Thêm mới) : Lv1 0.25%,  Lv2 0.33%,  Lv3 0.42%,  Lv4 0.53%,  Lv5 0.70%
 • Hỏa Hồn Ngọc-Xuyên Phép  (Thêm mới) : Lv1 0.18%,  Lv2 0.24%,  Lv3 0.30%,  Lv4 0.38%,  Lv5 0.50%
 • Hỏa Hồn Ngọc-Hút HP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.08%,  Lv2 0.11%,  Lv3 0.13%,  Lv4 0.17%,  Lv5 0.23%
 • Thổ Hồn Ngọc-Bạo kích  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.09%,  Lv2 0.13%,  Lv3 0.16%,  Lv4 0.20%,  Lv5 0.27%
 • Thổ Hồn Ngọc-Hút HP  (Thêm mới) : Lv1 0.20%,  Lv2 0.27%,  Lv3 0.34%,  Lv4 0.42%,  Lv5 0.57%
 • Thổ Hồn Ngọc-HP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 1.12,  Lv2 1.52,  Lv3 1.91,  Lv4 2.4,  Lv5 3.2
 • Thổ Hồn Ngọc-Hồi Phục  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.03,  Lv2 0.04,  Lv3 0.05,  Lv4 0.06,  Lv5 0.09
 • Thổ Hồn Ngọc-Hồi MP  (Giảm thuộc tính) : Lv1 1.05%,  Lv2 1.42%,  Lv3 1.79%,  Lv4 2.25%,  Lv5 3%
 • Thổ Hồn Ngọc-Kháng Phép  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.09%,  Lv2 0.12%,  Lv3 0.15%,  Lv4 0.19%,  Lv5 0.25%
 • Phong Hồn Ngọc-Kháng Phép  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.1%,  Lv2 0.13%,  Lv3 0.17%,  Lv4 0.21%,  Lv5 0.28%
 • Phong Hồn Ngọc-Xuyên Phép  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.07%,  Lv2 0.09%,  Lv3 0.12%,  Lv4 0.15%,  Lv5 0.20%
 • Phong Hồn Ngọc-HP  (Tăng thuộc tính) : Lv1 2.81,  Lv2 3.79,  Lv3 4.77,  Lv4 6.01,  Lv5 8
 • Phong Hồn Ngọc-Hồi Phục  (Thêm mới) : Lv1 0.07,  Lv2 0.1,  Lv3 0.13,  Lv4 0.16,  Lv5 0.21
 • Phong Hồn Ngọc-Chờ  (Giảm thuộc tính) : Lv1 0.05%,  Lv2 0.06%,  Lv3 0.08%,  Lv4 0.10%,  Lv5 0.14%
 • Linh Hồn Ngọc-S.T Phép  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.49%,  Lv2 0.66%,  Lv3 0.84%,  Lv4 1.05%,  Lv5 1.4%
 • Linh Hồn Ngọc-Xuyên Giáp  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.18,  Lv2 0.24,  Lv3 0.3,  Lv4 0.38,  Lv5 0.5
 • Linh Hồn Ngọc-Xuyên Phép  (Tăng thuộc tính) : Lv1 0.35%,  Lv2 0.47%,  Lv3 0.60%,  Lv4 0.75%,  Lv5 1%