1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoàng Trung

Nhóm tướng: Đánh Xa

Giới thiệu

Hoàng Trung là một vị tướng cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hoàng Trung được Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả là một lão tướng nhưng sức địch muôn người, đã lập nhiều công lao cho Lưu Bị và là một trong Ngũ hổ tướng của quân Thục gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 609
MP: 400
Vật công: 54
Phép công: 10
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
609
MP
400
Vật công
54
Phép công
10
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Mưa Tên

Thi triển mưa tên lên phạm vi địch, gây sát thương vật lý lên tất cả địch kèm theo giảm tốc.

Hồi Quang

Lôi Điện Tiễn

Tấn công thường có tỉ lệ sát thương cao và làm giảm tốc trong thời gian ngắn

Hồi Quang

Nhị Thạch Lực

Tăng khoảng cách bắn tấn công thường

Hồi Quang

Bách Bộ Xuyên Dương

Tu lực cung gây sát thương lớn đến mục tiêu và choáng.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI