1900 561 558
( 2000đ/phút )

Trương Phi

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Trương Phi là mãnh tướng hiếm thấy trong tộc người, mệnh danh là Hùng Hổ Tướng.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 609
MP: 400
Vật công: 56
Phép công: 7
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
609
MP
400
Vật công
56
Phép công
7
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Phi Quyền

Ném Tửu Hồ Lô gây sát thương kẻ phe địch trong phạm vi và gây choáng.

Hồi Quang

Sát Nộ Hống

Bị Động: Tăng phòng thủ. Chủ động: Tăng di chuyển, tốc đánh của bản thân và tướng phe mình xung quanh, duy trì 7 giây.

Hồi Quang

Cự Huy Vũ

Bị Động: Đánh thường kèm sát thương lan tỏa, gây sát thương thêm cho tất cả đơn vị địch ở chính diện.

Hồi Quang

Yến Nhân Cự Hống

Nộ hống, tăng tấn công.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI