1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tư Mã Ý

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Đứng đầu Minh Giới, y mang theo bí mật gia nhập quân Ma Tộc.

Nước

Ngụy

Hệ số cơ bản

HP: 487
MP: 400
Vật công: 10
Phép công: 54
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
487
MP
400
Vật công
10
Phép công
54
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Tử Trận Pháp

Mỗi giây sẽ tạo sát thương theo tỉ lệ HP tối đa cho địch xung quanh.

Hồi Quang

Địa Phủ Minh Khí

Triệu hồi Minh Khí Địa Ngục, gây sát thương địch xung quanh, trị liệu đồng đội xung quanh

Hồi Quang

Thống Trị Vong Linh

Diệt địch thường, mỗi giây hồi HP và MP bản thân, tiêu diệt tướng nhận hiệu quả hồi phục X5, duy trì 6 giây.

Hồi Quang

Triệu Hồi Tử Thần

Triệu hồi 1 tử thần tạo sát thương và choáng 1 giây, địch bị thương càng nặng thì sát thương càng cao.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI