1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quan Vũ

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Quan Vũ mới là Võ Thánh thật sự.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 609
MP: 400
Vật công: 54
Phép công: 10
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
609
MP
400
Vật công
54
Phép công
10
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Phách Không Trảm

Tạo Thanh Long Quang, gây sát thương vật lý lên mục tiêu đơn, gây choáng

Hồi Quang

Thanh Long Phi Trảm

Bay lên dùng đao chém xuống, gây sát thương vật lý cho phe địch xung quanh.

Hồi Quang

Yển Nguyệt Trảm

Cách một thời gian nhất địch phải tấn công thường Quan Vũ sẽ phóng sóng ánh sáng gây sát thương cao và giảm chính xác của địch.

Hồi Quang

Tất Sát Toàn

Thi triển Toàn Phong Trảm, gây sát thương mỗi giây lên kẻ địch xung quanh, vùng rìa sát thương giảm nửa, Quan Vũ miễn dịch tất cả sát thương phép.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI