1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoàng Nguyệt Anh

Nhóm tướng: Đánh Xa

Giới thiệu

Nàng là vợ của Ngọa Long, vì đại nghiệp phu quân, nàng từ bỏ trường sinh.

Nước

Thục

Hệ số cơ bản

HP: 487
MP: 400
Vật công: 48
Phép công: 11
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
487
MP
400
Vật công
48
Phép công
11
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Nguyệt Quang

Tụ ánh trăng gây sát thương vật lý. Cho mục tiêu đơn và gây choáng.

Hồi Quang

Nguyệt Nhẫn

Tấn công thường sẽ bắn vào nhiều mục tiêu, sát thương sẽ giảm theo mỗi lần bắn.

Hồi Quang

Viễn - Nguyệt Quang Trận

Tăng tấn công cơ bản của tướng và lính tầm xa, đồng đội xung quanh.

Hồi Quang

Nguyệt Thần Nổi Giận

Triệu hồi 12 Nguyệt Quang tấn công đơn vị địch xung quanh, cùng một mục tiêu tấn công tối đa 4 lần.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI