1900 561 558
( 2000đ/phút )

Điêu Thuyền

Nhóm tướng: Cận Chiến

Giới thiệu

Mỹ nữ khuynh thành, cũng là thích khách bậc nhất.

Nước

Trung Lập

Hệ số cơ bản

HP: 589
MP: 400
Vật công: 47
Phép công: 9
Tốc độ đánh: 1.3

Tổng quan

HP
589
MP
400
Vật công
47
Phép công
9
Tốc độ đánh
1.3

GIỚI THIỆU KỸ NĂNG

Hồi Quang

Lăng Ba Vũ Kiếm

Di chuyển nhanh về trước, gây sát thương và giảm di chuyển kẻ địch trên đường đi.

Hồi Quang

Vũ Điệu Liên Hoàn

Tấn công thường, có tỷ lệ tấn công nhiều hơn một lần.

Hồi Quang

Thiên Hạ Liên Tích

Bị tấn công có sác xuất miễn dịch toàn bộ sát thương và hồi máu.

Hồi Quang

Khuynh Đảo Chúng Sinh

Mở kết giới, định thân tất cả đơn vị trong phạm vi, Điêu Thuyền không chịu ảnh hưởng, duy trì 5 giây.

ANH HÙNG TIẾN GIỚI