Big Update - Siêu Cập Nhật Tháng 11

CẬP NHẬT GIAO DIỆN MỚI

Ở phiên bản Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11 này, 3Q 360mobi sẽ có giao diện hoàn toàn mới cùng những tính năng rất mới mẻ được sắp xếp một cách hợp lý, giúp người chơi dễ dàng thao tác.

CẬP NHẬT VỊ TRÍ TÍNH NĂNG CHIÊU MỘ

Tính năng Chiêu Mộ sẽ được đưa vào Cửa Hàng cùng những tính năng khác.

CẬP NHẬT HỆ THỐNG ĐẤU RANK MỚI

Tại phiên bản Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11 lần này, cơ chế đấu Rank sẽ có những thay đổi hoàn toàn mới so với cơ chế cũ như:

  • Không còn tính điểm Rank, thay vào đó là Bậc RankCấp Rank
  • Có tổng cộng 7 cấp Bậc gồm:
   • Đồng
   • Bạc
   • Vàng
   • Bạch Kim
   • Kim Cương
   • Cao Thủ
   • Truyền Kỳ
   • Thần Thoại
  • 6 cấp bậc đầu, mỗi Bậc chia làm 3 cấp nhỏ hơn (Đồng I,II,III ; Bạc I,II,II,…). Đối với cấp bậc Thần Thoại chỉ tính số sao, không có cấp nhỏ như 6 Bậc trước.
BậcCấpCần sao
thăng cấp
Điểm tích cực
để tăng sao
Đồng III 2 150
Đồng II 2 150
Đồng I 2 150
Bạc III 3 150
Bạc II 3 150
Bạc I 3 150
Vàng III 3 150
Vàng II 3 150
Vàng I 3 150
Bạch Kim III 3 150
Bạch Kim II 3 150
Bạch Kim I 3 150
Kim Cương III 3 150
Kim Cương II 3 150
Kim Cương I 3 150
Cao Thủ III 3 150
Cao Thủ II 3 150
Cao Thủ I 3 150
Truyền Kỳ III 3 150
Truyền Kỳ II 3 150
Truyền Kỳ I 3 150
Thần Thoại 0 9999 150

Quy tắc

 • Khi hoàn thành 1 trận đấu rank nếu thắng sẽ tăng 1 sao, nếu thua sẽ bị trừ 1 sao. Khi số sao đạt yêu cầu sẽ tăng cấp Rank.
 • Khi Chúa Công hoàn thành 1 trận đấu một cách tích cực sẽ nhận được điểm tích cực. Khi đủ điểm tích cực sẽ được tặng 1 sao. Nếu có hành vi tiêu cực (afk, feed,…) thì toàn bộ điểm tích cực sẽ bị xóa hết về 0.
 • Không còn Lực Chiến, thay vào đó khi thi đấu Rank Chúa Công có thể nhận Xu Rank. 1 ngày giới hạn nhận 200 Xu Rank. Xu Rank dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong Cửa Hàng Rank. Thời gian x2 Xu Rank từ 20g00 đến 22g00 hàng ngày.
 • Đạt Kim Cương III sẽ được vào bảng xếp hạng all server.
 • Ở Bậc Đồng sẽ không bị giảm sao, Bạc III không bị rớt cấp.
 • Cấp Rank Bạch Kim trở lên khi thi đấu Rank sẽ có hệ thống Cấm Tướng.

Hệ thống Cấm Tướng đấu Rank

Đây là Hệ thống mới nằm trong Đấu Rank, cho phép người chơi đạt cấp Rank Bạch Kim trở lên được phép Cấm Tướng không cho phe Địch được lựa chọn Tướng thi đấu.

ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ TƯỚNG

Chỉ số Tướng sẽ được điều chỉnh như sau:

 • Giới hạn tốc độ tấn công từ 500% tăng đến 600%
 • Phạm vi né đòn tấn công thường trước đây là 500 được mở rộng lên thành 700
 • Phạm vi tầm nhìn của tất cả Tướng từ 1200 giảm còn 1000

Bên cạnh đó, một số Tướng cũng được thay đổi chỉ số cho phù hợp như:

Chu Thái

My Trúc

  • Kỹ năng Chế Nhạo: Tăng khả năng sinh tồn trong thời gian hiệu quả của kỹ năng Chế Nhạo
   • Thời gian Chế Nhạo ở tất cả cấp đều là 3.2s, trong thời gian duy trì Chế Nhạo bản thân nhận được hiệu quả tăng từ 40 điểm hộ giáp điều chỉnh thành 40% miễn giảm sát thương
   • Thời gian chờ các cấp từ 7/7/7điều chỉnh thành 12/10/7
 • Kỹ năng Cuồng Chiến Huyết Phách: Tốc độ di chuyển các cấp từ 20/25/30(%) điều chỉnh thành 35%

Mã Siêu

Tăng cường khả năng cơ động và khả năng duy trì tác chiến của Mã Siêu

  • Thiểm Điện Vũ:
   • Các cấp mỗi giây tăng Lực tấn công từ 7/14/21 điều chỉnh thành 9/16/21
   • Thời gian duy trì liên kết tĩnh điện của Thiểm Điện Vũ các cấp từ 8s tăng thành 12s, sau khi đứt liên kết, hiệu quả tăng tấn công có thời gian duy trì từ 6s tăng đến 10s
  • Phong Lôi Lực Trường: Các cấp tiêu hao MP từ 105/105/105điều chỉnh thành 60/80/100
 • Mã thuật: Tăng tốc di chuyển của Mã thuật từ 6/9/12(%) điều chỉnh thành 8/12/14(%)

Từ Hoảng

 • Ma Phù Đoạt Hồn: Các cấp Ma Phù Đoạt Hồn thời gian chờ từ 7.5 tăng đến 8.0s, tốc độ bay từ 1300 giảm còn 1100

Gia Cát Lượng

  • Tinh Mệnh Đăng: Các cấp Tinh Mệnh Đăng thời gian chờ từ 1.5s điều chỉnh thành 2.0s
 • Hỏa Thiêu Vọng : Sát thương từ 140/240/340 điều chỉnh thành 125/225/330

Trương Liêu

 • Chiến Ma Cuồng Đao:
  • Thời gian hồi Chiến Ma Cuồng Đao từ 6/5/4 thống nhất thành 6s
  • Sát thương kỹ năng từ 90/180/270 điều chỉnh thành 110/210/300
  • Tiêu hao MP từ 85/85/85 điều chỉnh thành 85/95/105

Điêu Thuyền

 • Khuynh Đảo Chúng Sinh:
  • Thời gian chờ Khuynh Đảo Chúng Sinh từ 48/48/48/42s điều chỉnh thành 60/60/60/55
  • Phạm vi kỹ năng từ 375/375/375/450 điều chỉnh thành 345/345/345/345

Mã Lương

  • Thuấn Bộ:
   • Thời gian chờ Thuấn Bộ các cấp từ 12/8/4.5s điều chỉnh thành 7/6.5/5.5s, cự li từ 850 điều chỉnh thành 750
   • Các cấp tiêu hao MP từ 45/45/45 điều chỉnh thành 60/60/60
  • Lôi Bạo (Bị động): Sát thương thêm từ Lôi Bạo từ 35/55/75 điều chỉnh thành 20/40/60
  • Lôi Minh: Các cấp tiêu hao MP từ 60/80/100 điều chỉnh thành 60/90/120
 • Lôi Đình Luyện Ngục: Sát thương từ 330/460/620/780 điều chỉnh thành 260/380/500/620

Khương Duy

  • Kỳ Lân Thiểm: Các cấp cự li di chuyển từ 600/700/800 thống nhất thành 700
 • Lân Đoạn Ly Huyền: Các cấp sát thương từ 90/185/275 điều chỉnh thành 105/195/300

Hoàng Trung

HP ban đầu từ 572 tăng đến 612, mỗi cấp tăng trưởng HP từ 58.5 tăng đến 60.5

  • Mưa Tên: Cự li thi triển từ 725/725/725 tăng đến 900/900/900
 • Lôi Điện Tiễn:
  • Sát thương từ 40/75/110 tăng đến 40/80/115
  • Các cấp thời gian duy trì giảm tốc từ 0.15/0.275/0.4 (s) điều chỉnh thành 0.4/0.4/0.4 (s)

Hoàng Nguyệt Anh

  • Nguyệt Nhẫn: Các cấp Nguyệt Nhẫn phạm vi đạn xạ từ 455 tăng đến 500, số lần đạn xạ từ 1/2/3điều chỉnh thành 1/3/5
  • Viễn-Nguyệt Quang Trận: Tỷ lệ tăng tấn công cơ bản từ 15/25/35 (%)điều chỉnh thành 20/30/45 (%)
 • Nguyệt Thần Nổi Giận:
  • Phạm vi sát thương từ 650 tăng đến 675
  • Số lượng Nguyệt Quang từ 6/8/10/12 điều chỉnh thành 8/8/10/12
  • Sát thương 1 lần từ 190/300/300/300 điều chỉnh thành 140/250/300/300
  • Giới hạn tấn công đơn từ 3/4/4/5 điều chỉnh thành 4/4/4/6

Trương Phi

  • Phi Quyền: Tiêu hao MP từ 80/95/110 điều chỉnh thành 65/80/95
 • Sát Nộ Hống
  • Tiêu hao MP từ 45/55/65 điều chỉnh thành 25/35/45
  • Thời gian chờ các cấp từ 10/10/10điều chỉnh thành 12/12/12
  • Hủy bỏ tăng bị động hộ giáp bản thân, sửa thành đồng thời tăng 4/10/15 điểm hộ giáp cho đồng đội trong phạm vi
  • Hiệu quả tăng tốc độ tấn công từ 10/20/30 (%)điều chỉnh thành 15/15/15 (%)
  • Hiệu quả tăng tốc độ di chuyển từ 10/15/20 (%)điều chỉnh thành 15/15/15 (%)

Tiểu Kiều

  • Phượng Dực Thiên Tường:
   • Các cấp kỹ năng Phượng Dực Thiên Tường thời gian duy trì từ 6s tăng đến 7s
   • Hiệu quả cộng dồn tăng tốc độ tấn công từ 5/10/15 (%) tăng đến 30/45/65 (%)
 • Phượng Hoàng Quyết: Phạm vi thi triển từ 585/585/585/585 điều chỉnh thành 650/650/650/650

Hứa Chử

  • Hổ Si:
   • Các cấp kỹ năng Hổ Si điều chỉnh tăng 3/5/7/9 điểm hiệu quả hồi HP
   • Mỗi cấp tăng vĩnh viễn HP từ 120/240/360/480 điều chỉnh thành 140/280/420/560
   • Thời gian hồi các cấp từ 45/45/45/45 điều chỉnh thành 45/45/45/35
  • Dã Trư Cuồng Công: Sát thương từ 100/250/350điều chỉnh thành 120/220/320
 • Hổ Si Vồ Đến: Sát thương phản đòn từ 40/70/100 điều chỉnh thành 40/70/120

Lữ Bố

  • Công*Thiên Kích: Hiệu quả giảm tốc thời gian duy trì từ 0.15/0.275/0.4s điều chỉnh thành 0.8/0.8/0.8
 • Thiên Hạ Vô Địch: Các cấp kỹ năng Thiên Hạ Vô Địch hủy bỏ hiệu quả tăng hộ giáp, thống nhất điều chỉnh thành 10% miễn sát thương

Trương Giác

  • Thanh Lĩnh Phù: Phạm vi thi triển từ 625/625/625 điều chỉnh thành 675/675/675
 • Tiên Phong Vân Thể:
  • Các cấp kỹ năng Tiên Phong Vân Thể giới hạn số tầng cộng dồn từ 3 tầng tăng đến 6 tầng
  • Sau khi thoát thi đấu, giãn cách thời gian tăng 1 tầng cộng dồn từ 5/5/5 điều chỉnh thành 3/2/1
  • Mỗi tầng tăng lực tấn công từ 12/20/28 điều chỉnh thành 6/10/14, tăng tốc di chuyển từ 3/5/7 (%)điều chỉnh thành 1.5/2.5/3.5 (%)

Điển Vi

 • Xi Vưu Phệ Phần: Hiệu quả choáng: thời gian duy trì điều chỉnh từ 1.75/2.25/2.75/3.25 thành 2.25/2.75/3/3.25

Hoàng Cái

  • Xâm Lược Như Hỏa:
   • Các cấp kỹ năng Xâm Lược Như Hỏa mỗi cấp tăng tốc độ di chuyển cơ bản từ 6/12/15/15(%) điều chỉnh thành 5/10/12/15 (%)
   • Cộng dồn tăng tốc di chuyển từ 1.5/3/4/4 (%) điều chỉnh thành 2/2/2/2 (%)
   • Các cấp khi sử dụng kỹ năng, lần sau tấn công thường kèm sát thương từ 80/100/120/100 điều chỉnh thành 70/90/110/140
   • Khi cộng dồn, tăng sát thương vượt mức từ 25/32/40/50 điều chỉnh thành 20/27/35/45
 • Khổ Nhục Kế: Mỗi giây giảm 235 điểm sát thương kích hoạt 1 lần Núi Lửa tăng đến mỗi giây giảm 245 điểm sát thương

Tào Chương

  • Cuồng Sư Hô Hoán:
   • Ưu hóa sư tử nhỏ, có khả năng tấn công hơn.
   • Kỹ năng Cuồng Sư Hô Hoán Lv2, sư tử được kỹ năng bạo kích, sát thương bạo kích từ 125% tăng đến 100%
  • Xung Phong Lv3: Kỹ năng Xung Phong tăng thời gian duy trì hiệu quả tăng tốc độ di chuyển
  • Kim Sư Cuồng Hống: Tăng lực tấn công từ 20/30/40 điều chỉnh thành 30/40/50
 • Hoàng Tu Cuồng Sư:
  • Thời gian chờ từ 70/60/50/40 điều chỉnh thành 40/40/40/40
  • Tiêu hao MP từ 100/120/100/0 điều chỉnh thành 100/120/100/200
  • Di chuyển cực hạn từ 550 tăng đến 575

Tư Mã ý

 • Triệu hồi Tử Thần: Hệ số sát thương từ 30/50/70/90 (%) điều chỉnh thành 50/60/70/90 (%)

Chân Mật

 • Hồ Trung Kiếm: Điều chỉnh lại hiệu quả sát thương kỹ năng cuối.

ĐIỀU CHỈNH TIÊN THUẬT

Tiên Thuật sẽ có nhiều sự thay đổi lớn ở một số Tiên Thuật sau

Điển Kim

 • Điểm Kim tạo sát thương chí mạng cho quái.
 • Các cấp Điểm Kim mỗi lần sử dụng nhận được Vàng từ 175/200/225/250/275 điều chỉnh thành 100 Vàng.

Hồng Viêm

Điều chỉnh thành

 • Gây 43-238 sát thương thực cho mục tiêu, tiếp theo trong 3s tạo thành 43-238 tổng sát thương thực
 • Gây 45-270 sát thương thực cho mục tiêu, tiếp theo trong 3s tạo thành 45-270 tổng sát thương thực
 • Gây 47-302 sát thương thực cho mục tiêu, tiếp theo trong 3s tạo thành 47-302 tổng sát thương thực
 • Gây 48-318 sát thương thực cho mục tiêu, tiếp theo trong 3s tạo thành 50-350 tổng sát thương thực
 • Gây 50-350 sát thương thực cho mục tiêu, tiếp theo trong 3s tạo thành 53-398 tổng sát thương thực

Ngự Ma

Ngự Ma: hiệu quả miễn khống chế 4s, hộ thuẫn bị vỡ sẽ không mất hiệu quả.

  • Các cấp kháng sát thương phép từ:
   • 110+Cấp tướng*30
   • 120+Cấp tướng*32
   • 130+Cấp tướng*34
   • 140+Cấp tướng*36
   • 150+Cấp tướng*38

Điều chỉnh thành

  • 80+Cấp tướng*30
  • 90+Cấp tướng*32
  • 100+Cấp tướng*34
  • 110+Cấp tướng*36
  • 120+Cấp tướng*38

Sương Hoàn

Sương Hoàn

 • Các cấp hiệu quả giảm tốc từ 30% tăng đến 40%,thời gian duy trì từ 3s tăng đến 4s

Ở phiên bản Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11 này, việc sở hữu sẽ tùy thuộc vào sự thay đổi điều kiện Quân Hàm, khi đủ Quân Hàm sẽ mở tiên thuật level 1(không tốn chiến công). Các cấp Quân Hàm

 • Binh Sĩ 1: Ân Huệ, Thuấn Di
 • Binh Sĩ 2: Hồng Viêm
 • Binh sĩ 3: Điểm Kim
 • Binh sĩ 4: Sương Hoàn
 • Binh sĩ 5: Đằng Vân
 • Hiệu úy 1: Thủ Hộ
 • Hiệu úy 2: Ngự Ma
 • Hiệu úy 3: Yêu Pháp
 • Hiệu úy 5: Lốc Xoáy

ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ TRẬN ĐẤU

Các trang bị dùng cho Tướng trong trận đấu sẽ được thay đổi chỉ số như sau:

NGỰA NHỎ

Tăng MP từ 125/225/375 điều chỉnh thành 225/325/450

LONG PHƯỢNG KIẾM

Không còn hiệu quả tàn phế

PHẢN XẠ NHẪN THUẪN

Tăng HP từ 100/180/325 điều chỉnh thành 160/280/575

KIẾM HỒN

Lực tấn công từ 45 điều chỉnh thành 42

THANH HỒNG KIẾM

Lực tấn công từ 125 điều chỉnh thành 120

PHÁ THIÊN CHÙY

Liên thiểm điện: điều chỉnh sát thương từ 150 thành 140

HÀO LONG THƯƠNG

 • Giảm tốc đánh 10% thành 20%
 • Không còn hiệu ứng giảm tốc di chuyển

Bên cạnh đó, 3Q 360mobi trong lần cập nhật này sẽ có thêm những trang bị mới đầy hấp dẫn.

Trầm Hương Đăng Lv1

 • 120 điểmHP
 • 180 điểmMP
 • 12 Lực tấn công
 • 75% Hồi MP
 • Kỹ năng Hấp Huyết: Hồi HP theo sát thương gây ra 15% đối với tướng, 3% đối với quái.

Ngọc Cốt Đăng Lv2

 • 430 điểm HP
 • 510 điểm MP
 • 25 Lực tấn công
 • 175% Hồi MP
 • Kỹ năng Hấp Huyết: Hồi HP theo sát thương 25% đối với tướng, 5% đối với quái.

Trầm Hương Cốt Đăng Lv3

 • 770 điểm HP
 • 830 điểm MP
 • 38 Lực tấn công
 • 235% Hồi MP
 • Kỹ năng Hấp Huyết: Hồi HP theo sát thương 30% đối với tướng, 6% đối với quái.

Gậy Ma Pháp Lv1

 • 100 điểm HP
 • 2 điểmHồi MP

Trượng Ma Pháp Lv2

 • 250 điểm HP
 • 300 điểm MP
 • 4 điểm Hồi MP
 • Tiên thuật: Có thể chọn miễn phí một tiên thuật

Thần Trượng Ma Pháp lv3

 • 500 điểm HP
 • 600 điểm MP
 • 6 điểmHồi MP
 • Tiên thuật: Có thể chọn miễn phí một tiên thuật

Tam Tiêm Đao Lv1

 • 20 Lực tấn công
 • Hồi phục HP 3 điểm/s
 • 75% Hồi MP
 • Phân Liệt:Tướng cận chiến gây 20% sát thương phân liệt cho đơn vị trong phạm vi 250

Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao Lv2

 • 70 Lực tấn công
 • 6 điểm/s hồi phục HP
 • 150% Hồi MP
 • Phân Liệt:Tướng cận chiến gây 35% sát thương phân liệt cho đơn vị trong phạm vi 250

Phân Liệt Tam Tiêm Đao Lv3

 • 110Lực tấn công
 • 12 điểm/s hồi phục HP
 • 225% Hồi MP
 • Phân Liệt:Tướng cận chiến gây 45% sát thương phân liệt cho đơn vị trong phạm vi 250

Cực Tinh Nhẫn Lv1

 • 80 điểm HP
 • 15 Tấn Công
 • 10% Tốc đánh
 • 3 điểm Hồi MP
 • Liên kích: Có xác suất tấn công 2 lần, gây 100% tốc đánh & di chuyển trong 0.4s, chờ 10s (chỉ dành cho tướng cận chiến)

Lưu Hỏa Nhẫn Lv2

 • 200 điểm HP
 • 45 Tấn Công
 • 35% Tốc đánh
 • 6 điểmHồi MP
 • Liên kích: có xác suất tần công 2 lần, gây 100% tốc đánh & di chuyển trong 0.6s, chờ 5s (chỉ dành cho tướng cận chiến)

Thiên Hỏa Nhẫn Lv3

 • 340 điểm HP
 • 80 Tấn Công
 • 55% Tốc đánh
 • 9 điểm Hồi MP
 • Liên kích: Có xác suất tấn công 2 lần, gây 100% tốc đánh & di chuyển trong 0.8s, chờ 3s (chỉ dành cho tướng cận chiến)

MỞ GIỚI HẠN TƯỚNG 6 SAO

Trong Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11, người chơi có thể tăng mức sao của Tướng từ 5 Sao lên 6 Sao với điều kiện phải có 300 Mảnh Tướng hoặc 300 Đá Tăng Sao

ĐIỀU CHỈNH BẢN ĐỒ THI ĐẤU 5V5

Bản đồ thi đấu 5v5 sẽ điều chỉnh và cập nhật một số vị trí giúp người chơi được thoải mái hơn.

Kiến trúc
 • Mở rộng đường giữa.
 • Cập nhật thêm trụ ở các vị trí trên bản đồ (1)
 • Cập nhật thêm bụi cỏ giúp Tướng dễ dàng ẩn nấp hay tháo chạy (2)
 • Khi tháp phòng bị hủy, người phá hủy nhận được tiền từ 655 giảm còn 225
 • Khi binh doanh bị phá hủy, người phá hủy nhận được tiền từ 350 giảm còn 225

Khi Tướng địch chết phe ta sẽ nhận nhiều vàng hơn, Chúa Công hỗ trợ sẽ nhận được nhiều hơn trước, phân chia hợp lý hơn; khi tổng tiền phe ta thấp hơn phe địch, sẽ tăng lượng tiền nhận được khi diệt Tướng.

Thời gian mở thi đấu:
 • Ghép thường 5v5 mở cả ngày
 • Ghép Đại Loạn Đấu điều chỉnh thành 14:00-20:00
Quái:
 • Thêm BOSS nhỏ Gấu Chúa Hắc Mặc, tiêu diệt thì toàn đội sẽ được Vàng và EXP
 • Đường trên thêm 1 điểm xuất hiện quái mới
 • Boss Phong Lực và Lôi Lực sau khi bị giết, thời gian tạo mới từ 120s giảm còn 90s
Binh Lính:
 • Phạm vi cảnh giác của tất cả binh lính từ 500 tăng đến 600
 • Lính cận chiến bị giết sản sinh ra Vàng từ 128 giảm còn 102, mỗi phút tăng 20, tối đa 170 Vàng
 • Lính đánh xa bị giết sản sinh ra Vàng từ 135 giảm còn 108, mỗi phút tăng 25, tối đa 180 Vàng
 • Pháo Xa bị giết sản sinh ra Vàng từ 188 giảm còn 150, mỗi phút tăng 55, tối đa 250 Vàng

CẬP NHẬT TIỆM RANK

Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11 có thêm Tiệm Rank, khi thi đấu Rank và mở rương cấp Rank sẽ nhận được Xu Rank, người chơi có thể dùng Xu Rank đổi mảnh Tướng và Skin trong Tiệm Rank

CẬP NHẬT TIỆM LÔI ĐÀI

Tại Tiệm Lôi Đài sẽ được cập nhật thêm nhiều Vật Phẩm mới. Khi thắng trận Lôi Đài, người chơi sẽ nhận được Tiền Lôi Đài và có thể dùng để đổi lấy Vật Phẩm trong Tiệm Lôi Đài

 • Skin Tôn Thượng Hương - Y Tá
 • Mảnh Điển Vi
 • Đá Chính Xác - Cam
 • ...

CẬP NHẬT TIỆM VÕ HỒN

 • Tại Chiêu Mộ Danh Tướng cập nhật thêm Tiệm Võ Hồn.
 • Khi chiêu mộ Danh Tướng có thể nhận được Võ Hồn.
 • Dùng Võ Hồn để sở hữu những vật phẩm có giá trị trong Tiệm Võ Hồn.

Vật phẩm tại Tiệm Võ Hồn

CẬP NHẬT TIỆM TIỀN THƯỞNG

Tiệm Tiền Thưởng được cập nhật thêm vật phẩm mới. Khi người chơi thắng trận Săn Thưởng sẽ nhận được Tiền Thưởng, dùng Tiền Thưởng mua các Vật Phẩm trong Tiệm Tiền Thưởng.

THÊM TÍNH NĂNG THỐNG KÊ SÁT THƯƠNG LÔI ĐÀI

Thống Kê Sát Thương Lôi Đài là tính năng mới trong đợt Big Update - Siêu cập nhật Tháng 11 này, khi tổng kết trận đấu Lôi Đài, sẽ có phần Tính Sát Thương (1) , người chơi có thể xem Sát Thương Tấn Công(2) từng Tướng ở mỗi phe. Giúp thuận lợi hơn trong sách lược bày binh bố trận ở các trận đấu Lôi Đài tiếp theo.

Khi người chơi bị đánh rớt hạng sẽ có thông báo thời gian bị đánh rớt hạng gởi qua thư.

THÊM TÍNH NĂNG HIỆU ỨNG THI ĐẤU

Nhằm tạo nên sự riêng biệt của Tướng trong thi đấu, 3Q 360mobi cập nhật thêm các Hiệu Ứng Trong Thi Đấu như Khung Avatar, Thanh HP và hiệu ứng Hồi Thành tuyệt đẹp.

Hiệu ứng Hồi Thành

Hiệu ứng Thanh HP

THÊM TÍNH NĂNG THIẾT LẬP TRANG BỊ

Tính năng thiết lập trang bị sẽ được ưu hóa tiến cử trang bị cho những tướng sau:

Điển Vi

Tiểu Kiều

Thái Văn Cơ

Từ Hoảng

Gia Cát Lượng

Hoàng Nguyệt Anh

Trương Phi

Tư Mã Ý

Tào Chương

Ngoài ra, Chúa Công có thể tự điều chỉnh trang bị theo ý thích của mình bằng "Tính Năng Thiết Lập Trang Bị". Chỉ cần thiết lập 1 lần, vào Trận Đấu khi đủ vàng sẽ hiện lên gợi ý mua là các trang bị mà Chúa Công đã thiết lập thay cho các trang bị mặc định.

THÊM TÍNH NĂNG ĐỘ THÔNG THẠO TƯỚNG

Độ thông thạo Tướng cho biết mức độ thuần thục của đồng đội, đối thủ khi sử dụng vị Tướng đó. Sử dụng Tướng càng nhiều thì độ Thông Thạo càng tăng Đây là tính năng mới trong Big Update lần này. Độ Thông Thạo Tướng có 5 cấp bậc:

 • Tập Sự
 • Cao Đồ
 • Danh Sư
 • Tông Sư
 • Chí Tôn

THÊM TÍNH NĂNG GHÉP NHANH HỒN NGỌC

Ghép nhanh Hồn Ngọc cho phép Chúa Công ghép các Hồn Ngọc từ cấp thấp lên tối đa cấp 4.

THÊM TÍNH NĂNG TIẾN CỬ HỒN NGỌC

Tiến cử Hồn Ngọc giúp Chúa Công có thể dễ dàng chọn Bộ Hồn Ngọc thích hợp cho vị Tướng thường dùng.

Điểm Tín Nhiệm:

Hướng dẫn:

Tín Nhiệm phản ánh thái độ tính cực của Chúa Công, ban đầu là 100, thấp nhất là 0.

Cách tính:

 • Treo máy khi đang pvp, mỗi lần trừ 3 - 8 điểm
 • Có hành vi tiêu cực khi đang pvp, mỗi lần trừ 5 điểm
 • Liên tục tiêu cực nhiều lần, mỗi lần trừ gấp đôi số điểm.
 • Liên tục bị nhiều người tố cáo, trừ 3 điểm
 • Mỗi ngày đăng nhập được 2 điểm
 • Hoàn thành 1 ván pvp được 3 điểm

Ảnh hưởng:

 • 80 - 100: Thưởng tổng kết Thi Đấu là 100%
 • 60 - 79: Thưởng tổng kết Thi Đấu là 80%, không thể ghép Đấu Rank
 • 20 - 59: Thưởng tổng kết Thi Đấu là 60%, không thể ghép Đấu Rank, ghép thường sẽ bị phạt đợi.
 • 0 - 19: Thưởng tổng kết Thi Đấu là 0, không thể ghép Đấu Rank, ghép thường sẽ bị phạt đợi.

Khác:

Phạt đợi là Chúa Công không thể bắt đầu ghép ngày, mà còn phải qua 1 khoản thời gian chờ đợi, lúc này sẽ không thể Ghép, thời gian đợi căn cứ theo Tín Nhiệm của Chúa Công, rời giao diện sẽ không tính giờ đợi. Chờ hết giờ đợi mới được phép bình thường, trong khi chờ đợi sẽ hồi phục Tín Nhiệm.

Mong các bạn tích cực tham gia trò chơi, nói không với treo máy và các hành vi phá hoại khác, tạo môi trường văn minh lành mạnh.