Hướng dẫn Chỉ Số Thuộc Tính Của Tướng

Trong giao diện tướng có liệt kê rất nhiều chỉ số của tướng, chỉ số nào như thế nào là tốt, tướng tank cần chỉ số gì, tướng phép cần chỉ số gì ?

Để xem chỉ số của tướng cần vào giao diện tướng sau đó nhấp tướng muốn xem rồi chọn thuộc tính.

Trong giao diện thuộc tính tướng sẽ xuất hiện các chỉ số sau:

♦ HP tăng cấp: Lượng máu tăng theo mỗi cấp của tướng.

♦ Công: Lượng Vật Công tăng theo mỗi cấp của tướng.

♦ Phép Tăng Cấp: Lượng Phép Công tăng theo mỗi cấp của tướng.

♦ HP: Lượng máu tối đa của tướng.

♦ MP: Lượng nội lực tối đa của tướng.

♦ Vật Công: Lượng sát thương vật lí của tướng.

♦ Phép Công: Lượng sát thương phép của tướng.

♦ Hồi HP: Số Máu hồi mỗi giây của tướng.

♦ Hồi MP: Số Nội Lực hồi mỗi giây của tướng.

♦ Vật Phòng: Chỉ số kháng sát thương vật lí của tướng.

♦ Phép Phòng: Chỉ số kháng sát thương phép của tướng.

♦ Tốc độ đánh: Số đòn đánh của tướng trong 1s.

♦ Chính xác: Chỉ số càng cao tỉ lệ đánh trúng càng cao.

♦ Né tránh: Chỉ số càng cao tỉ lệ né tránh đòn càng cao.

♦ Hút HP: Chỉ số hút HP của tướng(theo % vật công).

♦ Bạo kích: Xác suất xuất hiện đòn đánh chí mạng.

Lưu Ý:

Chỉ số thuộc tính trong giao diện tướng chỉ có tác dụng trong đi Ải và Lôi Đài, không ảnh hưởng đến chỉ số của tướng trong Thi Đấu.