Giới thiệu Xích Luyện Tiên Tử - Tiểu Kiều

Tiều Kiều

Trong số các Tướng nữ 3Q 360mobi, Tiểu Kiều là vị Tướng có damage Phép thuộc hàng khủng nhất trong 3Q 360mobi. Chỉ cần một combo Tiểu Kiều có thể tiễn các vị Tướng Late ít máu của đối thủ lên bảng đếm số.

Cách sử dụng: Sử dụng Tiều Kiều liên tục đổi lane đi Gank có thể mang đến hiệu quả khó tưởng tượng.

Cách sở hữu Tướng: Có thể nhận Tiểu Kiều thông qua quay Chiêu Mộ - Cao.

Bộ kỹ năng Tướng:
  • Phượng Dực Thiên Tường (Bị động): Sau khi dùng kỹ năng sẽ tăng tốc độ di chuyển.
  • Phượng Hoàng Than Thở (Chủ động): Phát động hỏa diệm, gây sát thương phép cho mục tiêu phía trước.
  • Phượng Hoàng Phi Vũ (Chủ động): Thi triển hỏa diệm gây sát thương phép trên đường thẳng.
  • Phượng Hoàng Quyết (Chủ động): Phát động kiếm khí gây sát thương phép cho mục tiêu đơn.