Giới thiệu Kỹ thuật đổi Tướng

Các Chúa Công thân mến,

Trong phó bản hoặc khiêu chiến BOSS/Viêm Vực, người chơi có thể mang tối đa 5 tướng. Vị trí số 1-2-3 là 3 tướng xuất phát đầu tiên, trong đó 1 là tướng bạn có thể điều khiển trực tiếp, 2 & 3 là do máy tự đánh, còn 4 & 5 là 2 tướng dự bị (Hình 1).

Khi nhấp vào nút 'Đổi Tướng', tướng ở vị trí 2 sẽ thay thế tướng ở vị trí 1, còn tướng ở vị trí 1 sẽ rơi xuống vị trí 3 (Hình 2). Nút 'Đổi Tướng' có thời gian chờ là 0.5 giây.

Còn khi nhấp vào nút 'Đổi' (biểu tượng mũi tên hai chiều), hai tướng ở vị trí số 4-5 sẽ thay thế hai tướng ở vị trí 2-3 (Hình 2). Nút 'Đổi' có thời gian chờ 10 giây.

LỢI ÍCH CỦA KỸ THUẬT ĐỔI TƯỚNG:
  • Giả sử tướng số 1 của bạn đã sử dụng xong hết các kỹ năng và sắp hết máu, hãy sử dụng nút 'Đổi Tướng' và lập tức sử dụng nút 'Đổi' để đưa vị tướng này vào vị trí dự bị => Tăng thời gian sống sót cho các tướng.
  • Giúp Chúa Công gây ra sát thương nhiều hơn do các Tướng được sử dụng các skill cuối liên tục => Tăng cơ hội vượt ải, tiêu diệt BOSS dễ dàng cũng như vượt nhiều tầng Viêm Vực hơn.