9 Cách Để Có Tướng Xịn Trong 3Q 360mobi

Để có được Tướng xịn bước ra sa trường "trăm trận trăm thắng", các Tướng Quân hãy thực hiện theo 9 cách của Khổng Minh tiên sinh bày kế.

Cách 1:

Làm nhiệm vụ tân thủ nhận tướng Quan Vũ.

Cách 2:

Đăng nhập 7 ngày nhận tướng Thái Văn Cơ.

Cách 3:

Đi ải, thi đấu lật thẻ có cơ hội nhận mảnh tướng đủ số mảnh tướng yêu cầu có thể triệu hồi tướng.

Cách 4:

Đổi điểm lôi đài nhận mảnh tướng trong Tiệm Lôi Đài.

Cách 5:

Dùng điểm chiến công (nhận được từ thi đấu ,đi ải, làm nhiệm vụ) để đổi tướng trong Cửa Hàng.

Cách 6:

Chiêu mộ thường nhận được tướng hoặc mảnh tướng.

Cách 7:

Nạp lần đầu nhận tướng Triệu Vân.

Cách 8:

Chiêu mộ cao cấp. Lần đầu chiêu mộ cao cấp miễn phí nhận tướng Lưu Bị. Quay 10 lần chiêu mộ cao cấp chắc chắn nhận được tướng.

Cách 9:

Dùng Vàng mua tướng trong Cửa Hàng.